Tiskové zprávy

 7.12.2015 - Obnovená řeka Loděnice slavnostně otevřena

V pátek 4. 12. byla, za účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy, Petra Kubaly, slavnostně otevřena revitalizovaná řeka Loděnice v katastrálním území Nenačovice na Berounsku v říčním kilometru 12,900 – 14, 373.

HOCHTIEF: Stavíme mosty pro chudé obyvatele ve Rwandě

 1.12.2015 - HOCHTIEF: Stavíme mosty pro chudé obyvatele ve Rwandě

Stavební společnost HOCHTIEF spolupracuje již čtvrtým rokem s neziskovou organizací Bridges to Prosperity. Jejím hlavním cílem je projektovat a stavět lávky a mosty přes potoky a řeky v rozvojových zemích. HOCHTIEF se soustředí konkrétně na malý vnitrozemský stát Rwandu. Každý rok vyráží mezinárodní desetičlenný tým s úkolem postavit bezpečný přechod řeky tam, kde místní lidé překonávají vodní toky po kluzkých kamenech a dennodenně tak riskují své životy. Do projektu se letos poprvé zapojili i zaměstnanci české pobočky HOCHTIEF CZ – Anna Hlaváčová a Matěj Bůžek.

 9.10.2015 - Nová vodní linka pražské čistírny má stavební povolení, začíná se stavět

Pražská Ústřední čistírna odpadních vod se začíná modernizovat, stavební povolení na výstavbu nové vodní linky a související úpravy nabylo dnešního dne právní moci. Od 10. října se tak na pražském Císařském ostrově začne se stavebními pracemi, které budou trvat 30 měsíců. Oznámily to dnes primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová a radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Jana Plamínková.

 7.9.2015 - V Šumperku vyroste nová hasičská stanice

V pondělí 7. září 2015 od 14:30 hodin proběhlo v areálu bývalé požární stanice v Šumperku na Nemocniční ulici slavnostní zahájení výstavby centrální stanice a sídla územního odboru Šumperk - poklepání základního kamene.

 21.8.2015 - Kapacita domovů pro seniory na Kutnohorsku se zešestinásobí

Senioři z Kutnohorska se už brzy budou stěhovat z pronajatých prostor do moderního Domova seniorů v Uhlířských Janovicích. Po roce intenzivních prací totiž dokončila společnost HOCHTIEF CZ stavební úpravy objektu, který stál ladem jako nedokončená hrubá stavba už od konce 90. let. Nově dokončené moderní pečovatelské zařízení splňující veškerá kritéria pro péči o seniory poskytne celkem 154 lůžek. Přestřižení pásky se konalo za přítomnosti předsedy vlády Bohuslava Sobotky, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové–Tominové a dalších vzácných hostů.

 3.8.2015 - Špičkové pracoviště pod heliportem už brzy přivítá nové pacienty

Po dvou letech stavebních prací na místě nejstarší části centrálního pavilonu frýdecko-místecké nemocnice vyrostl nový moderní pavilon chirurgických oborů. V pondělí 3. 8. jej slavnostně otevřel hejtman Moravskoslezského kraje za účasti dalších významných hostů. Stavba nového pavilonu trvala dva roky a celkové náklady včetně vybavení zdravotnickou technikou dosáhly téměř 460 milionů korun. 85% je hrazeno z prostředků Evropské unie, zbytek hradí ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

 29.7.2015 - Cyklisté se u Týnce nad Sázavou svezou bezpečněji

Týnec nad Sázavou - Dva nové úseky cyklostezky v celkové délce 1,79 km spolu s novou lávkou pro cyklisty a pěší přes Sázavu začaly sloužit cyklistům u Týnce nad Sázavou a Zbořeného Kostelce na Benešovsku. Lávku, usnadňující cestu turistům i místním ke zřícenině hradu Zbořený Kostelec a na zastávku autobusu zajišťujícího spojení s hlavním městem, přijel v úterý 28. července slavnostně otevřít hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).

 15.7.2015 - Rekonstrukce čistírny odpadních vod a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová

V úterý 14. července 2015 se uskutečnilo slavnostní ukončení projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“. Realizací tohoto projektu je docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího řešení problému zpracování odpadu a ochrany životního prostředí na Ústecku.

 30.6.2015 - Podepsali jsme smlouvu na výstavbu nové centrální požární stanice

V pondělí 29. června 2015 v 9:30 hodin byla slavnostně v Olomouci na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje podepsána smlouva o dílo na dodávku stavby nové centrální požární stanice a sídla územního odboru Šumperk.

 18.6.2015 - Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2014

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2014.