ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ

Ověření vydaného Environmentálního prohlášení provedl akreditovaný ověřovatel STAVCERT Praha,  spol. s r. o. dne 3. dubna 2020.

Společnost HOCHTIEF CZ, která je zaregistrována v Programu EMAS pod registračním číslem CZ-000031, tak opětovně potvrdila svůj pozitivní vztah k prostředí, ve kterém podniká.

Informace o vlivu činností HOCHTIEF CZ a. s. na životní prostředí a Environmentální prohlášení můžete v případě Vašeho zájmu získat v sídle organizace, případně využijte přímo kontakt na tiskového mluvčího nebo zašlete e-mail na kontaktní adresu info@hochtief.cz.

V květnu 2021 bude vydána II. aktualizace Environmentální prohlášení.