Technický facility management

 • Konzultace, analýzy, koncepty
 • Provoz, údržba, opravy
 • Správce tech.zařízení
 • Bezpečnostní inspekce, ověření funkčnosti a bezpečnosti
 • Optimalizace provozu, spotřeby energií a zdrojů
 • Všechny odborné technické profese
 • Rekonstrukce, rozšíření a demolice, renovace, přestavby atd.
 • Management v záruční době
 • Služby měření, zprávy z měření
 • Správa a provoz energetických zařízení
 • Nepřetržitá pohotovostní/havarijní služba Help Desk