DIVIZE DOPRAVNÍ STAVBY

ZAMĚŘENÍ DIVIZE DOPRAVNÍ STAVBY

Divize působí na českém trhu od roku 2006 a prostřednictvím svých devíti projektových týmů pro vás realizuje:

 • podzemní stavby
 • mosty
 • silnice, dálnice a železnice
 • skládky a sanace ekologických zátěží
 • zemní práce
 • vodohospodářské stavby

Divize pro Vás právě staví

Pardubice, Severovýchodní obchvat - Fáblovka

Pardubice, Severovýchodní obchvat - Fáblovka

Praha, Výstavba nové trasy metra D

Praha, Výstavba nové trasy metra D

Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Nymburk, Lávka pro pěší

Nymburk, Lávka pro pěší

zobrazit více projektů

Referenční projekty

Praha, Doplňkový geologický průzkum pro trasu metra D

Praha, Doplňkový geologický průzkum pro trasu metra D

Praha, Modernizace vestibulu Na Knížecí

Praha, Modernizace vestibulu Na Knížecí

Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Praha, Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo nám.

Praha, Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo nám.

zobrazit více projektů

PODZEMNÍ STAVBY

Specializace na ražené i hloubené podzemní stavby je nosnou technologií divize, která disponuje týmem zkušených techniků a má potřebné výrobní kapacity. Divize má možnost využít vlastní odborné a projekční skupiny koncernu HOCHTIEF k optimalizaci projektů podle posledních technologických poznatků v oboru a k rychlému a efektivnímu řešení technických úkolů během přípravy a realizace projektu. Zapojením koncernu HOCHTIEF získává divize přístup k nejmodernějšímu technickému vybavení pro provádění podzemních staveb klasickou sekvenční metodou i strojní ražbou plnoprofilovými tunelovacími stroji. Divize své zkušenosti upevnila a rozšířila na řadě významných a technicky náročných tunelových projektů, jimiž se pyšní nejedna silnice dálnice či železnice.

MOSTY

Mostní stavby patří mezi pilíře naší odbornosti. Dlouhá tradice a bohaté zkušenosti nám umožňují realizovat dodávky a sanace mostních konstrukcí od nejmenších mostků a mostů až po největší dálniční mosty. Naše portfolio zahrnuje mosty pevné i pohyblivé, ocelové i železobetonové, vysouvané i na pevné skruži, silniční i železniční. Spolupráce s naší mateřskou společností a špičkovými projekčními kancelářemi nám umožňuje navrhovat konstrukční řešení, materiál na mostní konstrukce a optimalizovat způsob výstavby. Splnění všech požadavků na výslednou kvalitu díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí je pro nás samozřejmostí.

SILNICE, DÁLNICE A ŽELEZNICE

Tento segment se odráží již v názvu naší divize. Velké dopravní projekty, které umíme realizovat samostatně nebo ve spolupráci s našimi partnery, představují dopravní tepny protkávající celou republiku. Do realizovaných projektů přinášíme kvalifikaci, odbornost a zkušenosti z celého světa, které nám skýtá naše mateřská společnost HOCHTIEF AG. Spolu s ní jsme respektovaným partnerem při realizaci i těch nejrozsáhlejších a nejnáročnějších projektů. Využíváme k tomu zkušenosti těch nejlepších odborníků, kterými naše divize i koncern HOCHTIEF disponují. Naše technologické kompetence zahrnují všechny stavební obory a umožňují plnit i nejnáročnější přání investorů. Sdílení zkušeností a technologických možností koncernu je jednou z našich hlavních konkurenčních výhod.

HOCHTIEF CZ je ve spolupráci s mateřským koncernem HOCHTIEF připraven pro vás realizovat:

 • Projekty FIDIC
 • Zadání Projekt a Stavba
 • Plánování projektu v celém jeho životním cyklu
 • Projekty PPP
 • Další zákazníkem definovaná zadání

SKLÁDKY A SANACE EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

Stavební práce mění svět kolem nás. Mění vzhled a charakter měst, přeměňuje ráz okolní krajiny a ovlivňuje kvalitu života. Divize Dopravní stavby si je vědoma dopadů své činnosti na okolí. Proto je jedním z jejích klíčových odvětví realizace zakázek přispívajících ke zlepšení životního prostředí. Prostřednictvím svých velmi zkušených a řadou projektů prověřených kapacit zajišťuje divize komplexní realizaci zakázek ekologického charakteru, které spočívají nejčastěji v nápravě znečištění ropnými uhlovodíky (pohonné hmoty, oleje), chlorovanými uhlovodíky (odmašťovadla), toxickými kovy, polyaromatickými uhlovodíky a dalšími chemickými a radioaktivními látkami. Při sanačních pracích často aplikuje biodegradační technologie. V oblasti skládek divize zajišťuje veškeré zemní práce, izolace těles skládek a jejich následnou rekultivaci.

ZEMNÍ PRÁCE

Realizace každého stavebního projektu prochází několika fázemi. Tyto se mohou lišit, ale téměř vždy je projekt zahájen zemními pracemi. Kvalitní příprava území je pro úspěšnou realizaci projektu zásadní. Divize Dopravní stavby provádí veškeré zemní práce pro budovy, dopravní, inženýrské i podzemní stavby a disponuje strojovým parkem pro hloubené vykopávky, úpravu terénu, hutnění, demolice, obsypy a násypy a samozřejmě také pro dopravu. Všechny stroje obsluhují zkušení strojníci se spolehlivým zázemím pro údržbu a opravy. Pro naše klienty vždy dokážeme navrhnout optimální strojní sestavu pro daný typ a velikost konstrukce.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Společnost HOCHTIEF CZ má v oblasti vodohospodářských staveb dlouholetou tradici. Kořeny společnosti totiž sahají až do padesátých let minulého století ke společnosti Vodní stavby n.p. Divize Dopravní stavby je nositelem bohatého know-how a zkušeností, které uplatňuje na projektech v oblasti vodohospodářství. Divize se podílí na výstavbě vodních děl, úprav toků, koryt, jezů, sypaných hrází, železobetonových hrází a suchých poldrů. Specializuje se na výstavbu protipovodňových opatření a podílela se i na odstraňování škod způsobených povodněmi v minulých letech.

HOCHTIEF staví svět zítřka. Spolu s našimi partnery rozšiřujeme horizonty, spojujeme lidi a společnosti, vytváříme nové způsoby myšlení a jednání, a neustále zvelebujeme svěřené hodnoty.

 • Sídlo

  HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby

  Plzeňská 16/3217
  150 00 Praha 5

  Kontakty

  Telefon: +420 257 406 321
  E-mail: dopravni.stavby@hochtief.cz

 •  

 •   

 •