Atraktivní pracovní prostředí a bezpečnost práce

Jako společnost, která se chová dle zásad udržitelného rozvoje, přebíráme odpovědnost také za naše zaměstnance. HOCHTIEF má po světě téměř 64 tisíc zaměstnanců a spolupracuje s více než 60 tisíci partnerskými firmami. Snažíme se o vytváření optimálních pracovních podmínek, nabízíme nejvyšší standardy bezpečnosti práce a nejlepší možnou ochranu zdraví.

S ohledem na spokojenost našich zaměstnanců dbáme také na work-life balance. Protože právě spokojení zaměstnanci jsou důležitou součástí našeho úspěchu.

Náš cíl: Nadále chceme posilovat svoji pozici atraktivního zaměstnavatele.

HOCHTIEF CZ získal v roce 2020 osvědčení Bezpečný podnik vydané Státním úřadem inspekce práce. Našim zaměstnancům nabízíme zkrácené pracovní úvazky, talentovaným zaměstnancům nabízíme účast v Manažerské akademii, poskytujeme příspěvky na celoroční vzdělávání a mezi další benefity patří například příspěvky na lázeňské pobyty či dětské tábory. V rámci stavem řídíme rizika pracovních činností a minimalizujeme jejich dopad na pracovní prostředí a zaměstnance společnosti a subdodavatele prací.

Jsme majiteli certifikátu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001.