SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provádí vlastní kapacitou sanace železobetonových konstrukcí – gelové, polyuretanové, krémové a cementové injektáže; opravy živičných, polyetylenových a syntetických hydroizolací; povrchové ochrany betonu včetně oprav trhlin, zesilování železobetonových konstrukcí, úprava povrchu a ochrana výztuže.

Zajišťujeme:

Injektáže

 • Injektáže betonových konstrukcí
  • metakrylátovým gelem  -  plošná injektáž, injektáž pojistných systémů, dilatací
  • polyuretanové – injektování pracovních spár, trhlin v ploše, výplňová injektáž, injektáž prostupů
 • Injektáže horninového prostředí
  • cementová injektáž – výplňová a stabilizační injektáž
  • organicko-minerální injektáž – výplňová a stabilizační injektáž
 • Injektáže zdiva
 • silan/siloxanovým hydrofobním gelem – injektování smíšeného a cihlového zdiva
 • rubová injektáž akrylátovými gely
 • výplňová injektáž


Opravy hydroizolací

 • živičné hydroizolace – opravy asfaltových pásů
 • polyetylenové hydroizolace – řešení poruch fólie
 • syntetické hydroizolace – řešení nopových fólií, měkčeného PVC

Sanace betonových konstrukcí

 • povrchová ochrana betonu –  aplikace krystalizací, ochranných nátěrů a stěrek
 • reprofilace betonu
 • opravy trhlin betonu – injektáže, epoxidové stěrky
 • zesilování ŽB konstrukcí - lepení uhlíkových lamel a tkanin, doplnění výztuže, stříkané suché betonové směsi
 • ochrana výztuže – ošetření výztuže – antikorozní opatření

 

Kontakty:

Vedoucí střediska Sanace betonových konstrukcí: Ing. Hana Plaštiaková
Mobil.: +420 724 610 137
Email: hana.plastiakova@hochtief.cz