SANACE ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provádí vlastní kapacitou sanace železobetonových konstrukcí – gelové, polyuretanové, krémové a cementové injektáže; opravy živičných, polyetylenových a syntetických hydroizolací; povrchové ochrany betonu včetně oprav trhlin, zesilování železobetonových konstrukcí, úprava povrchu a ochrana výztuže.

Zajišťujeme:

Injektáže

 • gelové  -  injektování ploch, pojistných systémů, dilatací, prostupů konstrukcí
 • polyuretanové – injektování pracovních spár, trhlin v ploše, zpevňování podloží
 • krémové – injektování zdiva
 • cementové – zpevňování konstrukcí

Nabízená řešení:

 • vodotěsnost ŽB konstrukcí, dilatací a spár
 • zpevnění ŽB konstrukcí
 • zamezení průniku tlakové vody
 • zamezení vzlínání vlhkosti zdiva


Opravy hydroizolací

 • živičné hydroizolace – opravy asfaltových pásů
 • polyetylenové hydroizolace – řešení poruch fólie
 • syntetické hydroizolace – řešení nopových fólií, měkčeného PVC

Nabízená řešení:

 • vodotěsnost ŽB konstrukcí, dilatací a spár

Reprofilace

 • povrchová ochrana betonu – mechanické očištění, nanesení adhezní vrstvy, aplikace krystalizací, stěrek, nátěrů atd.
 • opravy trhlin betonu – otryskání, vyfoukání, aplikace PU tmelů, injektáž, stěrky atd.
 • zesilování ŽB konstrukcí -doplnění výztuže, betonu – ošetření výztuže, cementová injektáž, aplikace torkretu
 • úpravy povrchu a ochrana výztuže – ošetření výztuže – antikorozní opatření

Nabízená řešení:

 • stabilizace
 • prodloužení životnosti

 

Kontakty:

Vedoucí střediska Sanace ŽB konstrukcí: Mgr. Tomáš Lang
Mobil.: +420 725 830 886
Email: tomas.lang@hochtief.cz