POLITIKA OCHRANY KLIMATU

Společnost HOCHTIEF si je vědoma, že stavebnictví ovlivňuje přirozené životní prostředí - půdu, vodu, vzduch, klima a biologickou diverzitu. Aby se zajistila kvalita života dnešních i budoucích generací tím nejlepším možným způsobem a aby se zároveň chránilo klima, bude společnost HOCHTIEF:

  • Dodržovat veškeré zákonné, úřední a firemní požadavky týkající se ochrany klimatu
  • Navrhovat nebo poskytovat řešení reagující na požadavky na ochranu klimatu v průběhu procesů projektu
  • Zvyšovat energetickou účinnost svých produktů a služeb
  • Identifikovat potenciál pro úsporu energií ve stavebních procesech
  • Navyšovat využívání obnovitelných energií
  • Zvyšovat povědomí o otázkách ochrany klimatu
  • Společně se svými smluvními partnery sestavovat řešení, aby se snížily ovzduší poškozující emise
  • Specifikovat a stanovovat klíčové ukazatele ochrany klimatu
  • Začleňovat ochranu klimatu do procesů prekvalifikace partnerů a subdodavatelů

Společnost HOCHTIEF požaduje od všech zaměstnanců a od všech, kdo pracují jménem společnosti, aby tuto politiku ochrany klimatu aktivně prosazovali.