HOCHTIEF

PROJETOVÝ TÝM - ELEKTRO SILNOPROUD, SLABOPROUD

Zajišťuje realizaci komplexních dodávek silnoproudových rozvodů, montáž rozvodů vysokého napětí a trafostanic, náhradních zdrojů v průmyslu, administrativních a obchodních objektech včetně revizí elektrického zařízení.

Činnosti jsou prováděny v následujícím rozsahu:

  • E1A : Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
  • E1B : Zařízení s omezením napětí do 35 kV včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajišťuje veškeré služby spojené s dodávkami slaboproudých technologií. Prioritně se věnuje komplexním realizacím zakázek, dále pak zajišťuje zpracování cenových nabídek obchodních případů, technickou podporu při jednáních s investory, projektanty a zadavateli zakázek. V neposlední řade, spolupracuje s IT oddělením společnosti HOCHTIEF při realizacích zařízení stavenišť. Poskytuje veškerý záruční a také pozáruční servis.

Kompletní přehled služeb pro zákazníky střediska PREFA najdete zde.

Kontaktní údaje:

Vedoucí obchodně technické nabídky - Silnoproud: Petr Havlín
Telefon: 606 612 023
Email: Petr.Havlin@hochtief.cz

Vedoucí střediska - Slaboproud: Jan Tirmantinger
Telefon: +420 702 291 709
Email: Jan.Tirmantinger@hochtief.cz