Opatření

Protikorupční opatření

Korupce má mnoho tváří a vyskytuje se v nejrůznějších oblastech. Prioritou společnosti HOCHTIEF je předcházet korupci a bojovat proti ní.

Totéž očekává HOCHTIEF od svých obchodních partnerů. Naše vztahy se všemi obchodními partnery musí být založeny pouze na objektivních kritériích, zejména na kvalitě, spolehlivosti, konkurenceschopnosti jejich cen, jakož i na respektování ekologických a sociálních standardů a na principech správného Corporate Governance.

HOCHTIEF zakazuje uplácení v jakékoli formě. To znamená, že zaměstnanci nikdy nesmějí vyžadovat nebo přijímat něco hodnotného (např. platby v hotovosti, dary, zábavní akce nebo jiné osobní výhody) ve svých vztazích s obchodními partnery nebo veřejnými činiteli. To také znamená, že osobní výhody nesmí být nikdy slíbeny nebo poskytnuty zaměstnancům jiných společností nebo veřejným činitelům v naději, že získají smlouvu, zajistí uzavření obchodu nebo obstarají společnosti HOCHTIEF nespravedlivou výhodu.

Všichni zaměstnanci musí informovat své nadřízené vždy, když obchodní partner nebo úředník navrhne nebo požaduje osobní výhodu.

Zakázány jsou také takzvané „úlevné platby“ (tj. malé částky peněz nebo něco hodnotného poskytované veřejným činitelům výměnou za urychlení nebo usnadnění administrativních postupů nebo rozhodnutí úřadů, jako je celní odbavení).

Školení

Oddělení Compliance společnosti HOCHTIEF pravidelně informuje zaměstnance o obsahu Compliance Programů, o nově vydaných nebo aktualizovaných vnitřních předpisech Compliance a o probíhajících compliance školeních organizovaných ať už prezenčně v učebně nebo formou e-learningu.