Půjčovna prostředků a zařízení staveniště

Středisko Zařizování stavenišť zajišťuje následující činnosti:

  • montáž, demontáž a pronájem obytných, skladových a sociálních kontejnerů vč. sestav a příslušenství
  • dopravu, nakládku a vykládku na místě nasazení a zpět
  • pronájem a montáž staveništního oplocení a zábran
  • vybavení kontejnerů nábytkem dle požadavku