Udržitelný rozvoj

Chováme se odpovědně

Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost mají ve společnosti HOCHTIEF dlouholetou tradici a jsou nedílnou součástí naší obchodní strategie. S tímto integrovaným přístupem se podílíme na celém životním cyklu infrastrukturních i občanských a administrativních projektů.

Pro stavební společnost je odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj velkou výzvou, ale zároveň nám nabízí také jedinečnou příležitost, jak ke každému z našich projektů přistupovat originálně a s výjimečnou odpovědností. Vytváříme prostor pro život, a tak přebíráme obrovskou odpovědnost za jednotlivce i prostředí, a to nejenom v době realizace staveb, ale zejména do budoucna.

Dodržujeme vysoké standardy ve všech oblastech udržitelného rozvoje, a to platí pro všechny regionální pobočky společnosti HOCHTIEF. Mateřský koncern HOCHTIEF AG je dokonce jediným německým poskytovatelem stavebních a souvisejících služeb, který byl zahrnut do prestižního žebříčku odpovědných firem „Dow Jones Sustainability Index“.

V oblasti udržitelného rozvoje se zaměřujeme na šest základních oblastí, ve kterých jsme si nastavili jednoznačné cíle:

  • Odpovědné produkty a služby
  • Aktivní ochrana životního prostředí
  • Efektivní využívání přírodních zdrojů
  • Atraktivní pracovní prostředí a bezpečnost práce
  • Společenská odpovědnost
  • Compliance

Naše firma je členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelné podnikání v České republice. Byznys pro společnost sdružuje odpovědné firmy, které jsou při svém podnikání citlivé ke svému okolí a ve svém řízení zahrnují přístupy respektující potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků  a šetrnost vůči životnímu prostředí.