Odpovědné produkty a služby

HOCHTIEF je jedním z předních světových poskytovatelů v segmentu odpovědného stavitelství a je aktivním hráčem v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Řada staveb na celém světě, které realizovala právě společnost HOCHTIEF a její dceřiné společnosti, obdržela významná ocenění za udržitelnou výstavbu. Naše dceřiná společnost Turner Construction je dokonce jedničkou ve Spojených státech amerických v poskytování služeb právě v tomto tržním segmentu.

Náš cíl: Stát se předním celosvětovým dodavatelem v oblasti „zelených“ staveb a navazujících služeb. Abychom toho dosáhli, rozvíjíme spektrum našich služeb v celém životním cyklu infrastrukturních i občanských a administrativních projektů. Neustále přicházíme s novými inovativními řešeními a technologiemi.

HOCHTIEF CZ pečlivě sleduje energetickou náročnost vlastních i spravovaných budov. Realizujeme zakázky pro náročné klienty, například nová Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB – TU Ostrava je nabita moderními technologiemi – špičkovými servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, solárními panely a využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy.

Platinový certifikát LEED (nejpřísnější certifikaci v oblasti šetrných budov) má i nová budova ČSOB, kterou jsme dokončili v roce 2019.

HOCHTIEF CZ má zaveden Integrovaný Systém Řízení pro všechny své podnikatelské činnosti a ve všech organizačních jednotkách.