HOCHTIEF

Etický kodex pro obchodní partnery

Spojení podnikání s etickými zásadami je klíčovým faktorem dlouhodobého úspěchu společnosti HOCHTIEF a stalo se zavedenou tradicí. Náš etický kodex HOCHTIEF obsahuje závazná pravidla našeho podnikání a požadujeme jejichž dodržování zaměstnanci všech společností HOCHTIEF. Samozřejmostí je, že všichni zaměstnanci v různých společnostech skupiny musí dodržovat právní předpisy zemí, v nichž pracují, a spolehlivě plnit své povinnosti. Musí  prokazovat čestnost a poctivost ve všech aspektech svých obchodních aktivit.

Také od našich obchodních partnerů vyžadujeme, aby nesli zvláštní odpovědnost vůči vlastní společnosti, vůči zákazníkům a dodavatelům, vůči životnímu prostředí a také vůči společnosti.

V etickém kodexu pro obchodní partnery jsou stanoveny minimální normy, u kterých očekáváme, že je naši zákazníci, dodavatelé a další smluvní strany ("partneři") budou dodržovat. Patří sem mimo jiné následující normy:

  • dodržování příslušných právních předpisů
  • předcházení střetu zájmů
  • aktivní a účinný boj proti všem druhům korupce a úplatkářství
  • zákaz nucené a dětské práce
  • respektování lidské důstojnosti
  • spravedlivé pracovní podmínky
  • převzetí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost zaměstnanců
  • ochrana životního prostředí
  • diskrétnost

Přijetí etického kodexu pro obchodní partnery nebo jeho obsahu je základním předpokladem všech smluvních ujednání mezi společností HOCHTIEF a jejími partnery.

Ke stažení zde: ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY