Etický kodex pro obchodní partnery

Spojení podnikání s etickými zásadami je klíčovým faktorem dlouhodobého úspěchu společnosti HOCHTIEF a stalo se zavedenou tradicí. Náš Etický kodex HOCHTIEF obsahuje závazná pravidla našeho podnikání a požadujeme jejich dodržování zaměstnanci všech společností HOCHTIEF.

Také od našich obchodních partnerů v zájmu zajištění fair play vyžadujeme, aby nesli zvláštní odpovědnost vůči vlastní společnosti, vůči zákazníkům a dodavatelům, vůči životnímu prostředí a také vůči společnosti.

Za tímto účelem vydala skupina HOCHTIEF Etický kodex chování pro obchodní partnery, který je k dispozici ve 14 jazycích.

V Etickém kodexu pro obchodní partnery jsou stanoveny minimální normy, u kterých očekáváme, že je naši zákazníci, dodavatelé a další smluvní strany ("partneři") budou dodržovat. Patří sem mimo jiné následující normy:

  • dodržování příslušných právních předpisů
  • předcházení střetu zájmů
  • aktivní a účinný boj proti všem druhům korupce a úplatkářství
  • zákaz nucené a dětské práce
  • respektování lidské důstojnosti
  • spravedlivé pracovní podmínky
  • převzetí odpovědnosti za zdraví a bezpečnost zaměstnanců
  • ochrana životního prostředí
  • diskrétnost

Přijetí Etického kodexu pro obchodní partnery je základním předpokladem všech smluvních ujednání mezi společností HOCHTIEF a jejími partnery.

Ke stažení zde: ETICKÝ KODEX PRO OBCHODNÍ PARTNERY