Příprava a řízení projektů

  • Projektový management;
  • Stavební management;
  • Zajištění zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně zajištění nutných povolení;
  • Cenový management;
  • Management kvality