HISTORIE A PROFIL

V roce 1939 otevřel Jan Baťa v Sezimově Ústí novou továrnu. Protože to byl podnikatel tělem i duší, rozhodl se nezadávat zakázku na její výstavbu „cizí“ stavební společnosti. Založil si svoji vlastní. A tak továrnu i přilehlé satelitní městečko – jak bychom ho dnes možná nazvali – stavěla Baťova stavební divize. Po 2. světové válce se stala národním podnikem Vodní stavby, který časem získal postavení jako jeden z nejdůležitějších a největších stavebních dodavatelů v Československu. V roce 1985 byla  vyčleněna jedna divize Vodních staveb, aby se zhostila realizace jedné z nejkomplikovanějších a  nejdelších staveb v historii země – výstavby 1. a 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín. Období po roce 1989 se neslo ve znamení privatizace a několika změn názvů společnosti, které ale vždy odkazovaly na historickou značku Vodní stavby. 

V porevoluční době patřil k nejvýznamnějším mezníkům rok 1999, ve kterém došlo ke změně vlastníka – majoritním akcionářem VSB a.s. se stal nadnárodní stavební koncern HOCHTIEF. Tím byl zahájen integrační proces, završený v roce 2002. Na jeho konci stála silná a efektivní stavební společnost HOCHTIEF VSB, připravená na podnikání v prostředí Evropské unie. Byla vyhlášena nová vize a řídicí principy společnosti, došlo ke změně loga a obchodního jména společnosti. Byla ukončena veřejná obchodovatelnost akcií VSB a.s. 

Tím ale změny neskončily. Přišel rok 2006, kdy společnost dostala nový název HOCHTIEF CZ. Přestěhovala své sídlo na pražský Smíchov. Přejmenovala své divize z číselného na slovní označení, aby se stala lépe čitelnou pro své partnery. V závěru této etapy se v roce 2006 stal HOCHTIEF CZ a. s. součástí velkého nadnárodního koncernu HOCHTIEF..

Kompletní profil ke stažení naleznete zde.

KONCERN HOCHTIEF

Společnost HOCHTIEF Aktiengesellschaft je jednou z nejvýznamnějších světových nadnárodních společností. Již déle než 150 let rozvíjí svou hlavní výrobní činnost – stavebnictví. Koncern HOCHTIEF se prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností specializuje na komplexní infrastrukturní projekty, z nichž mnohé dodává v podobě koncesních modelů.

Koncern HOCHTIEF ve své prorůstové strategii spatřuje největší potenciál v následujících segmentech:

  • dopravní infrastruktura
  • energetická infrastruktura
  • sociální a městská infrastruktura
  • hornictví

Koncern HOCHTIEF podporuje mezinárodní výměnu expertízy a zaměstnanců na všech profesních úrovních. Principy udržitelného podnikání jsou nedílnou součástí strategie skupiny a je jim dávána nejvyšší priorita. Problematika Compliance hraje v podnikání skupiny identicky důležitou roli.

/Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění./

1938 Stavební divize společnosti Baťa
1951 Vodní stavby n.p.
1985 Výstavba Jaderné elektrárny Temelín n.p.
1992 Vodní stavby Temelín a.s.
1994 Vodní stavby Bohemia a.s.
1998 VSB a.s.
1999 Vstup majoritního akcionáře HOCHTIEF 
2002 HOCHTIEF VSB a.s.
2006 HOCHTIEF CZ a. s.