HOCHTIEF

Oznamovací systém HOCHTIEF Whistleblower

HOCHTIEF nabízí různé způsoby předání informací o porušování vnitřních nebo právních předpisů v podnikání. K tomuto účelu je vám k dispozici zejména webový Oznamovací systém HOCHTIEF Whistleblower, dále máte možnost obrátit se na Compliance Officera nebo nás můžete kontaktovat přímo.

Velké škody mohou společnosti způsobit zejména trestné činy. Z tohoto důvodu bychom chtěli vyzvat ty, kteří vědí o možných trestných činech či jiných nesrovnalostech, aby měli odvahu využít Oznamovací systém HOCHTIEF Whistleblower a nahlásili náznaky možného porušení zákonů a předpisů.

Doporučujeme, abyste do zprávy uvedli své jméno. Bez ohledu na to vás systém vyzve k vytvoření zabezpečené schránky. Tím je zajištěna nepřetržitá bezpečná a šifrovaná komunikace.

Všechny zprávy jsou přísně důvěrné. Důvěra a úcta je nejvyšší prioritou.

HOCHTIEF netoleruje žádný nátlak, donucování nebo represe vůči oznamovatelům, ale také všem ostatním osobám, které přispívají k podpoře dodržování předpisů ve společnosti HOCHTIEF. Každý oznamovatel, je chráněn před jakýmikoliv represemi, které lze vysledovat - i když jen nepřímo - v souvislosti s oznámením. Společnost HOCHTIEF tak zajišťuje, aby žádný oznamovatel nebyl v důsledku dodržování zákonů a vnitřních předpisů společnosti HOCHTIEF znevýhodněn ve společnosti nebo v obchodním styku s ní.

Oznamovací systém nesmí být zneužíván k falešným obviněním a oznamování vědomě nepravdivých informací.

Oznámení o podezření z porušování vnitřních nebo právních předpisů můžete podat zde:

  •  Oznamovací systém HOCHTIEF Whistleblower:      hochtief.integrityline.com/frontpage
  • Hotline (Compliance Officer):                                     +420 257 406 020
  • Ombudsman mateřské společnosti HOCHTIEF AG: +49 30 88625254
  • E-mail:                                                                        compliance@hochtief.cz