HOCHTIEF

Etický kodex (Code of conduct)

Všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni jednat v souladu s pravidly, která jsou definována v Etickém kodexu a přizpůsobit své chování těmto interním pravidlům. Etický kodex je směrnicí, která poskytuje zaměstnancům informace jak se chovat v každodenním pracovním životě.

Etický kodex upravuje pět základních oblastí:

  • obchodní partneři a konflikt zájmů
    Konflikt zájmů a úplatky, Úplatky a korupce, Dodržování pravidel kartelového práva, Dary a sponzorování     

  • ochrana zdraví, bezpečnost a životní prostředí

  • majetek podniku
    Dokumentování obchodních operací, Zacházení s majetkem a aktivy podniku 

  • principy společenské odpovědnosti
    Respektování lidských práv, Nepřípustnost dětské práce, Nepřípustnost nucené práce, Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace, Sdružovací právo a právo na kolektivní vyjednávání

Ke stažení zde: ETICKÝ KODEX HOCHTIEF (Code of Conduct)