Etický kodex (Code of conduct)

Naše požadavky na dodržování předpisů jsme zveřejnili již v roce 2002 a od té doby je neustále vyvíjíme. Dnes je Etický kodex HOCHTIEF závazný pro všechny společnosti skupiny HOCHTIEF. Etický kodex HOCHTIEF je k dispozici v 9 jazycích a stanoví závazná pravidla pro všechny zaměstnance.

Etický kodex HOCHTIEF poskytuje orientaci a pokyny k chování, které očekáváme od našich zaměstnanců v jejich každodenní činnosti. Odpovídá na otázky týkající se práv hospodářské soutěže, poskytuje podporu při případném střetu zájmů nebo při jednání s obchodními partnery. Má také pomoci identifikovat situace úplatkářství nebo korupce nebo správně nakládat s dary a sponzorskými příspěvky.

Etický kodex HOCHTIEF upravuje tyto základní oblasti:

 • Zásady HOCHTIEF
 • Střet zájmů
 • Úplatky a korupce
 • Dary a sponzorování
 • Dodržování pravidel hospodářské soutěže
 • Pravidla pro zasvěcené osoby
 • Nakládání s interními informacemi
 • Důvěrnost
 • Ochrana údajů
 • Dokumentování obchodních transakcí
 • Daňová odpovědnost
 • Praní špinavých peněz
 • Nakládání s majetkem a aktivy firmy
 • Respektování lidských práv
 • Nepřípustnost dětské práce
 • Nepřípustnost nucené práce
 • Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace
 • Bezpečnost a zdraví
 • Ochrana životního prostředí
 • Sdružovací právo a právo na kolektivní vyjednávání

Ke stažení zde: ETICKÝ KODEX HOCHTIEF (Code of Conduct)