Na čem nám záleží

Máme vysoké etické standardy a ctíme firemní hodnoty

Náš etický kodex upravuje pět základních oblastí, patero máme i firemních hodnot, které určují práci společnosti HOCHTIEF:
 

POCTIVOST - čestné jednání | vzájemný respekt | spolupráce

Úcta a čestnost jsou základními hodnotami k tomu, abychom si mohli vážit sami sebe a byli respektováni také našimi kolegy, klienty a obchodními partnery.

SPOLEHLIVOST - osobní odpovědnost | angažovanost | kvalita

Každý z nás se musí přihlásit k tomu, za co odpovídá.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP - špičková odbornost | hledání nových, lepších cest | sebereflexe a související růst

Chceme pokračovat v rozvoji naší technické kompetence a zároveň naši společnost pružně přizpůsobovat měnícím se tržním podmínkám. Neustálá změna znamená sílu.

ORIENTACE NA VÝSLEDEK - výkonnost | výsledek s přidanou hodnotou | úspěch

Na výsledku závisí naše pověst. Pokud nebudeme mít dobré výsledky, nezískáme další obchody.

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ - stabilní, naplňující práce | kvalitní prostor pro život | společenský přínos

Naším cílem je řídit dynamickou společnost, která nabízí jistá a atraktivní pracovní místa a přijímá svou společenskou odpovědnost. Udržitelnost je naší hybnou silou, abychom byli stále schopni se přizpůsobovat budoucímu rozvoji.
 

Tuto pětici pak podtrhuje bezpečnost, která je základem našich činností a tvoří nezbytnou součást našeho podnikání.

V oblasti BOZP patříme ke špičce v oboru – v roce 2017 jsme už pošesté v řadě získali osvědčení Bezpečný podnik. Jsme rovněž držiteli certifikátu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001.

 

Aktivity v oblasti CSR bereme vážně

V roce 2017 jsme se připojili k evropské Chartě diverzity, která je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Rozmanitost pro nás znamená velkou příležitost, ale i četná rizika a každodenní nároky na toleranci, porozumění a především komunikaci. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou MPSV. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů.

 

Dobrovolnický den Give and Gain

Pravidelně se účastníme mezinárodního dne firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, do kterého se v České republice každoročně zapojují stovky firemních dobrovolníků. Ti z naší společnosti pomáhají v neziskových organizacích s různým zaměřením v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích nebo Táboře. HOCHTIEF CZ poskytuje pro tuto příležitost zaměstnancům jeden den placeného volna.

Bridges to Prosperity

Koncern HOCHTIEF spolupracuje již řadu let s neziskovou organizací Bridges to Prosperity. Jejím hlavním cílem je projektovat a stavět bezpečné lávky přes potoky a řeky v rozvojových zemích. Zaměstnanci HOCHTIEF CZ jsou již pravidelnými členy mezinárodního koncernového týmu, který každý rok vyráží do Rwandy s úkolem postavit místním lidem přemostění nebezpečných vodních toků. 

 

Compliance

Klademe důraz na etické chování, podporujeme poctivost a čestnost. Jako mezinárodní poskytovatel stavebních a souvisejících služeb realizujeme svoji činnost v zemích s odlišnými hodnotami i politickými a právními systémy. Compliance pro nás znamená dodržování zákonů a zároveň přísných interních pravidel naší společnosti. Totéž očekáváme od smluvních partnerů a subdodavatelů.