HOCHTIEF

   

Na čem nám záleží

Máme vysoké etické standardy a ctíme firemní hodnoty

Náš etický kodex upravuje pět základních oblastí, patero máme i firemních hodnot, které určují práci společnosti HOCHTIEF:
 

POCTIVOST - čestné jednání | vzájemný respekt | spolupráce

Úcta a čestnost jsou základními hodnotami k tomu, abychom si mohli vážit sami sebe a byli respektováni také našimi kolegy, klienty a obchodními partnery.

SPOLEHLIVOST - osobní odpovědnost | angažovanost | kvalita

Každý z nás se musí přihlásit k tomu, za co odpovídá.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP - špičková odbornost | hledání nových, lepších cest | sebereflexe a související růst

Chceme pokračovat v rozvoji naší technické kompetence a zároveň naši společnost pružně přizpůsobovat měnícím se tržním podmínkám. Neustálá změna znamená sílu.

ORIENTACE NA VÝSLEDEK - výkonnost | výsledek s přidanou hodnotou | úspěch

Na výsledku závisí naše pověst. Pokud nebudeme mít dobré výsledky, nezískáme další obchody.

ODPOVĚDNÉ PODNIKÁNÍ - stabilní, naplňující práce | kvalitní prostor pro život | společenský přínos

Naším cílem je řídit dynamickou společnost, která nabízí jistá a atraktivní pracovní místa a přijímá svou společenskou odpovědnost. Udržitelnost je naší hybnou silou, abychom byli stále schopni se přizpůsobovat budoucímu rozvoji.
 

Tuto pětici pak podtrhuje bezpečnost, která je základem našich činností a tvoří nezbytnou součást našeho podnikání.

V oblasti BOZP patříme ke špičce v oboru – v roce 2017 jsme už pošesté v řadě získali osvědčení Bezpečný podnik. Jsme rovněž držiteli certifikátu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001.

 

Aktivity v oblasti CSR bereme vážně


Platforma Byznys pro společnost

Jsme členem BPS, která je největší platformou pro odpovědné podnikání u nás, je partnerem CSR Europe a národním koordinátorem řady evropských programů. Pomáhá velkým i menším firmám nastavovat a rozvíjet principy trvale udržitelného byznysu a CSR. Jejími členy jsou desítky nejvýznamnějších společností, svazů a institucí. Aktivity platformy zasahují více než 70 000 zaměstnanců. 

 

Charta diverzity

V roce 2017 jsme se připojili k evropské Chartě diverzity, která je závazkem zaměstnavatelů podporovat diverzitu a rozmanitost na pracovišti. Rozmanitost pro nás znamená velkou příležitost, ale i četná rizika a každodenní nároky na toleranci, porozumění a především komunikaci. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR je uváděna pod záštitou MPSV. Po celé Evropě se k ní přihlásilo již více než 7500 zaměstnavatelů.

 

Dobrovolnický den Give and Gain

Pravidelně se účastníme mezinárodního dne firemního dobrovolnictví Give & Gain Day, do kterého se v České republice každoročně zapojují stovky firemních dobrovolníků. Ti z naší společnosti pomáhají v neziskových organizacích s různým zaměřením v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích nebo Táboře. HOCHTIEF CZ poskytuje pro tuto příležitost zaměstnancům jeden den placeného volna.

 

Nadační fond Světluška

Jsme partnerem projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu Kavárna POTMĚ, který je součástí sbírky Světluška pro nevidomé. Pro zázemí kavárny zapůjčujeme stavební kontejnery a nadaci podporujeme řadou dalších aktivit. Světluška je oporou pro lidi s těžkým zrakovým postižením, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: naučit se životu ve tmě, tedy bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. (fota: Nadační fond Českého rozhlasu, projekt Světluška)

 

Bridges to Prosperity

Koncern HOCHTIEF spolupracuje již řadu let s neziskovou organizací Bridges to Prosperity. Jejím hlavním cílem je projektovat a stavět bezpečné lávky přes potoky a řeky v rozvojových zemích. Zaměstnanci HOCHTIEF CZ jsou již pravidelnými členy mezinárodního koncernového týmu, který každý rok vyráží do Rwandy s úkolem postavit místním lidem přemostění nebezpečných vodních toků. 

 

Compliance

Klademe důraz na etické chování, podporujeme poctivost a čestnost. Jako mezinárodní poskytovatel stavebních a souvisejících služeb realizujeme svoji činnost v zemích s odlišnými hodnotami i politickými a právními systémy. Compliance pro nás znamená dodržování zákonů a zároveň přísných interních pravidel naší společnosti. Totéž očekáváme od smluvních partnerů a subdodavatelů.