HOCHTIEF

Compliance

Jako mezinárodní poskytovatel stavebních a souvisejících služeb realizuje společnost HOCHTIEF svoji činnost v zemích s odlišnými hodnotami, politickými i právními systémy. I proto je téma compliance pro společnosti HOCHTIEF velmi důležité. Compliance pro nás znamená dodržování příslušných zákonů a zároveň přísných interních pravidel naší společnosti.

V rámci koncernu platí závazná pravidla. Všichni zaměstnanci skupiny HOCHTIEF jsou povinni jednat v souladu s těmito pravidly, která jsou definována v etickém kodexu společnosti HOCHTIEF a v interních předpisech. Důraz je kladen na poctivost a čestnost. Totéž očekáváme od svých smluvních partnerů a subdodavatelů. Jsme nekompromisní, pokud dojde k jakémukoliv jejich porušení. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni. V případě podezření na neetické jednání, mohou kdykoliv využít speciální telefonní linku či emailovou adresu a problém anonymně či otevřeně oznámit.

Náš cíl: I nadále budeme podporovat etické chování. Od roku 1999 spolupracuje naše mateřská společnost HOCHTIEF AG s neziskovou organizací Transparency International.