Compliance

Jako mezinárodně úspěšná společnost působíme v mnoha různých politických systémech a jurisdikcích. Ochrana a udržování dobrého jména společnosti HOCHTIEF je pro nás nejvyšší prioritou. Každý zaměstnanec proto musí být schopen dělat správnou věc. Nezákonným obchodním praktikám je třeba se bez výjimky vyhýbat. HOCHTIEF proto zavedl Compliance systém, aby se této výzvě co nejlépe postavil.

V rámci skupiny HOCHTIEF platí závazná pravidla. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v souladu s těmito pravidly, která jsou definována v Etickém kodexu společnosti HOCHTIEF a v interních předpisech. Důraz je kladen na poctivost a čestnost. Totéž očekáváme od svých smluvních partnerů a subdodavatelů. Jsme nekompromisní, pokud dojde k jakémukoliv jejich porušení. Naši zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni.