Komerční a ekonomická správa majetku

  • Pronájmy
  • Controlling a výkaznictví
  • Účetnictví
  • Řízení subdodavatelů / uzavírání smluv a nákup
  • Dokumentaci objektu
  • Vyúčtování / fakturace