Aktivní ochrana životního prostředí

Jako stavební společnost se neobejdeme bez využívání energie a přírodních zdrojů. Kromě toho si uvědomujeme, že budovy spotřebovávají přibližně 40 % celosvětové energie. Je tedy nevyhnutelné, abychom přebrali odpovědnost za naši činnost s ohledem na budoucí generace.

Kromě snižování produkce CO2 hledá HOCHTIEF inovativní řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Při řadě svých stavebních projektů a provozu firmy využívá elektřinu vyrobenou z větru a slunce a také geotermální energii. Specialisté na „energy management“ navrhují pro naše klienty takové koncepty, které umožní efektivnější provoz jejich zařízení a tím i snížení emisí CO2.

Náš cíl: Ochrana životního prostředí je pro celou skupinu HOCHTIEF důležitým tématem. Investujeme čas i peníze do celé řady měření, které nám pomáhají hledat úsporná řešení. Naším cílem je efektivně pracovat s elektřinou jak uvnitř firmy, tak i na našich stavebních projektech.

HOCHTIEF CZ pečlivě sleduje spotřebu pohonných hmot svého vozového parku i mechanizační techniky. Pravidelnou obnovou dochází k neustálému snižování emisí CO2. Pokud využíváme naši mechanizační techniku v blízkosti vodních zdrojů, používáme do naší techniky i přes vyšší cenu pouze biologické oleje. Naše stavby mají zpracovaný plán ochrany životního prostředí. V rámci naších staveb důsledně kontrolujeme a evidujeme produkci odpadů s ohledem na jejich minimalizaci

Jsme majiteli certifikátu Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001.