PROJEKTOVÝ TÝM - MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

Zajišťuje výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí. Stavby realizujeme jak klasické pozemní konstrukce jako jsou bytové domy, kancelářské budovy a průmyslové objekty i konstrukce dopravních staveb jako mostní konstrukce a tunely. Středisko disponuje vlastním technickým personálem, tak i vlastní výrobní kapacitou v rozsahu cca 17 dělníků.
Počet techniků je dán objemem realizovaných zakázek. V rámci dodávky jsou taktéž schopni nabídku rozšířit o prefabrikované konstrukce i ocelové konstrukce (samostatně se touto činností nezabývají).

Kompletní přehled služeb pro zákazníky střediska PREFA najdete zde.

Kontaktní údaje:

Vedoucí střediska: Ing Martin Hák
Telefon: +420 724 262 076

Email: Martin.Hak@hochtief.cz