MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

Zajišťuje výstavbu železobetonových monolitických konstrukcí. Stavby realizujeme jak klasické pozemní konstrukce jako jsou bytové domy, kancelářské budovy a průmyslové objekty i konstrukce dopravních staveb jako mostní konstrukce a tunely. Středisko disponuje vlastním technickým personálem, tak i vlastní výrobní kapacitou.
Počet techniků je dán objemem realizovaných zakázek. V rámci dodávky jsou taktéž schopni nabídku rozšířit o prefabrikované konstrukce i ocelové konstrukce (samostatně se touto činností nezabývají).

 

 

Provádíme

 • Pozemní stavby
 • Bankovní domy
 • Garáže
 • Průmyslové objekty
 • Skelety bytových a administrativních budov
 • Výzkumné ústavy a školy
 • Zdravotnická zařízení
 • Zemědělské stavby
 • Dopravní stavby
 • Mosty
 • Stavby pro údržbu silnic
 • Tunely
 • Vodohospodářské stavby
 • Čistírny odpadních vod
 • Jezy a přehrady
 • Malé vodní elektrárny
 • Úpravny vody
 • Zdymadla a přístavy

Referenční stavby

 • AC GREEN POINT, Praha 5
 • ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky
 • Depo autocisteren a produktovod, letiště Praha/Ruzyně
 • Fakultní nemocnice Plzeň – nadzemní heliport HEMS
 • Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy
 • Most ev. č. 1491-2 před obcí Sedlo
 • Most Katovice
 • Nová psychiatrie – Nemocnice Tábor, a.s.
 • Novostavba divadla v Plzni
 • Novostavba hotelového resortu v Nové Bystřici
 • Novostavba RD Na Lukách
 • Novostavba Státního okresního archivu Louny
 • OS Dubičný potok – Bytový dům „D“
 • OS NEO RIVIERA Modřany
 • Ovocnářský výzkumný institut Holovousy
 • Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.
 • Projekt SMÍCHOFF
 • Přístavba Areálu VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s.
 • Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
 • Rozšíření energocentra IKEM
 • Rozšíření závodu La Lorraine v Kladně – ČOV
 • Soubor staveb Městského okruhu Praha: č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, č. 0080 Prašný most – Špejchar
 • ÚČOV Praha
 • VD Boskovice – rekonstrukce, zvýšení bezpečnosti VD za povodní
 • Vila Hanspaulka

 

Kontaktní údaje:

Vedoucí střediska: Ing. Martin Hák
Telefon: +420 724 262 076
Email: Martin.Hak@hochtief.cz