Efektivní využívání přírodních zdrojů

Ochrana a efektivní nakládání s přírodními zdroji mají pro společnost HOCHTIEF zásadní důležitost. Naše projekty se neobejdou bez rozsáhlého využívání přírodních materiálů a kromě toho vzniká v průběhu stavby také velké množství odpadu. I proto je aktivní ochrana životního prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů prvořadým úkolem všech poboček skupiny HOCHTIEF.

Uvědomujeme si, že rozsáhlé infrastrukturní projekty, a to zejména ty, které zahrnují výstavbu pozemních komunikací, tunelů či mostů, mají obrovský dopad na životní prostředí a ovlivňují také životy obyvatel v jejich blízkosti. Společnost HOCHTIEF proto implementuje opatření ještě předtím, než dojde k započetí stavebních prací, aby docházelo k minimálním zásahům jak do života místních obyvatel, tak i do přirozeného prostředí rostlin a živočichů. Na obnově území do původního stavu se podílíme i po dokončení prací.

Náš cíl: Udržovat dopad naší práce na životní prostředí na co možná nejnižší úrovni. Naši zaměstnanci jsou důkladně proškoleni, ochrana životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji jsou tak pro ně přirozenou součástí jejich pracovního života.

HOCHTIEF CZ navrhuje zadavatelům zakázek ekologické využití vytěžené zeminy, která se dá použít například pro stavby protipovodňových opatření. Pro vytěžený materiál hledáme uplatnění v co největší blízkosti stavby, abychom zamezili zvýšené prašnosti, hlučnosti a zbytečné produkci CO2. Propagační materiály tiskneme s certifikací FSC.