Kdo jsme

HOCHTIEF staví svět zítřka. Spolu se svými partnery tvaruje prostor pro život, vytváří mosty, razí nové cesty myšlení a jednání a zodpovědně trvale zvyšuje svěřené hodnoty.

Stavební společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám ve svém oboru. V současnosti zaměstnává přibližně 1000 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury.

Už čtyřiadvacátým rokem je společnost HOCHTIEF CZ součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF. Spolupracuje s jeho pobočkami z Evropy a zámoří. Svým zákazníkům poskytuje HOCHTIEF CZ široké spektrum služeb na vysoké kvalitativní úrovni, které jsou založeny na jeho zkušenostech a znalostech trhu, na vstřícném a odpovědném přístupu.

Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku.

Naše hodnoty

Poctivost

čestné jednání, vzájemný respekt, spolupráce
Úcta a čestnost jsou základními hodnotami k tomu, abychom si mohli vážit sami sebe a byli respektováni také našimi kolegy, klienty a obchodními partnery.

Spolehlivost

osobní odpovědnost, angažovanost, kvalita
Každý z nás se musí přihlásit k tomu, za co odpovídá.

Inovativní přístup

špičková odbornost, hledání nových, lepších cest, sebereflexe a související růst
Chceme pokračovat v rozvoji naší technické kompetence a zároveň naši společnost pružně přizpůsobovat měnícím se tržním podmínkám. Neustálá změna znamená sílu.

Orientace na výsledek

výkonnost, výsledek s přidanou hodnotou, úspěch
Na výsledku závisí naše pověst. Pokud nebudeme mít dobré výsledky, nezískáme další obchody.

Odpovědné podnikání

stabilní, naplňující práce, kvalitní prostor pro život, společenský přínos
Naším cílem je řídit dynamickou společnost, která nabízí jistá a atraktivní pracovní místa a plní svou společenskou odpovědnost. Udržitelnost je naší hybnou silou, abychom byli stále.

Bezpečnost

Bezpečnost je základem našich činností a tvoří nezbytnou součást našeho podnikání.