Praha, Doplňkový geologický průzkum pro trasu metra D

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik Hl. m. Prahy

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

04/2019 – 11/2022

Popis:

Doplňkový geologický průzkum nové linky metra D v Praze byl situován do geologicky a geotechnicky nejrozmanitější a především neproblematičtější části trasy nacházející se na Pankráci. Byly vytipovány čtyři lokality s označením OL1, VO-OL, PAD4 a PAD1b. Naše společnost realizovala úsek VO-OL . Toto průzkumné dílo je vedeno ve směru od těžní šachty nacházející se u ulice Na Strži do paty budoucí jednolodní stanice Pankrác D. Provádění činností prováděných hornickým způsobem v intravilánu města pod důležitými inženýrskými sítěmi včetně Želivského přivaděče, provozovanými traťovými tunely linky metra C na trase Pankrác – Budějovická a lokalitou průzkumných prací PAD4 klade velký důraz na vhodnou technologii provádění prací a komplexní geotechnický monitoring. Realizace a vyhodnocení doplňkového inženýrskogeologického průzkum v trase budoucího tunelu včetně průzkumných vrtů, geofyzikálního měření, polních a laboratorních zkoušek zastižených geologických vrstev povede k eliminaci rizik spojených s výstavbou traťových tunelů a jednolodní stanice metra Pankrác D.

Během prací byla vyhloubena přístupová šachta o hloubce 36 m a vyraženo průzkumné dílo bylo vyraženo ve 12i různých profilech o ploše 30 m2 - 90 m2 v celkové délce raženého díla 322,85 m.