Praha, Výstavba nové trasy metra D

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Zhotovitel:

Sdružení Metro I.D (Subterra, HOCHTIEF CZ, STRABAG, HOCHTIEF Infrastructure a Ed. Züblin)

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové

Doba výstavby:

4/2022 – 10/2029

Popis:

Výstavba čtvrté trasy pražského metra, trasy D, je rozdělena dle náročnosti do čtyř na sebe postupně navazujících etap. Práce začínají na nejnáročnějším úseku, jehož výstavba potrvá nejdéle, až sedm a půl roku. Jako poslední naopak vznikne nejjednodušší úsek, kde stavební práce zaberou pouze zhruba čtyři roky. V první etapě, označované jako I.D1a sdružení zhotovitelů postaví úsek Pankrác D – Olbrachtova. Na ni naváže druhý úsek, označovaný jako I.D1b, Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory. Veřejnou zakázku na zhotovitele tohoto úseku DPP hodlá vyhlásit v nejbližších týdnech, přičemž stavbu plánuje zahájit na podzim 2023. V rámci této fáze vzniknou tři stanice: Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory a tři mezistaniční tunely, počínaje tím za stanicí Olbrachtova. Třetí v pořadí by se měl začít stavět úsek z Pankráce směrem do centra Prahy, tj. I.D3 Náměstí Bratří Synků – Náměstí Míru, s předpokladem zahájení na konci jara 2024. Jako poslední DPP plánuje na podzim 2025 zahájit výstavbu úseku I.D2 Libuš – Depo Písnice, kde vzniknou tři stanice, mezistaniční traťové tunely a také samotné depo pro vlaky linky D. Dokončení a zprovoznění všech úseků DPP předpokládá na podzim 2029.

 

První úsek I.D1a Pankrác – Olbrachtova

Stavba prvního úseku trasy D bude probíhat na celkem šesti lokalitách. Na čtyřech z těchto lokalit se od června 2019 prováděl geologický průzkum, na kterém jsme se podíleli i my a na nějž budeme nyní navazovat. Ražby v tomto úseku trasy D budou zhotovitelé realizovat novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM). Tato metoda byla při výstavbě pražského metra poprvé použita v 90. letech při ražbě levého jednokolejného traťového tunelu mezi stanicemi Kolbenova a Hloubětín v rámci prodloužení trasy B (úsek IV.B), naposledy pak při stavbě prodloužení trasy A z Dejvické do stanice Nemocnice Motol.

 

V rámci první etapy stavby se postaví dvě stanice – Pankrác D a Olbrachtova, mezistaniční traťové tunely, tunel pro obratové koleje, odstavný tunel, technologické tunely pro vzduchotechniku, spojku mezi tratěmi C a D, a v neposlední řadě několik eskalátorových tunelů pro výstupy do vestibulů. Z provozního pohledu bude první úsek trasy D měřit 1,3 kilometru, nicméně bude v této etapě potřebné vyrazit celkem téměř tři kilometry tunelů, což představuje cca 300 tisíc m3 rubaniny. To je téměř stejný objem jako má vodní nádrž Džbán, nebo pro představu: rubanina by pokryla celé Václavské náměstí do výšky zhruba sedmi metrů nebo největší náměstí v ČR, Karlovo, do výšky necelých čtyř metrů. Pokud by z vytěžené rubaniny zedníci postavili zeď širokou půl metru a vysokou dva metry, vzdušnou čarou by vedla z Prahy až do Bratislavy.

 

Námi realizované práce

Naše část prací bude probíhat na mezistaničním úseku Pankrác - Olbrachtova, kde se nachází dva jednokolejné tunely, dvoukolejný tunel s rozšířením do odstavu a odstavný tunel se strojovnou vzduchotechniky. Taktéž zrealizujeme téměř 500 m dlouhý propojovací tunel mezi linkami C a D.

Ve stanici Olbrachtova zrealizujeme levý a pravý staniční tunel ve směru na Pankrác. Zde je zajímavé to, že po dokončení se bude jednat o první raženou dvojlodní stanici v pražském metru a bude první s nástupišti v oblouku tratě. Dále tým pod vedením Radka Kozubíka provede téměř 100 metrů vzduchotechnických šachet a šachet pro kompenzační injektáže. V celé trase Pankrác - Olbrachtova provedeme kolejový svršek a hlavní napájecí větev do stanice Pankrác a mezistaničního úseku. Stavební práce byly zahájeny už 1. 4. 2022 a k dokončení díla by mělo dojít po 90 měsících, tedy předběžně na podzim roku 2029.