Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II

Lokalita:

Brno

Investor:

ŘSD ČR  a Statutární město Brno

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s. (ve sdružení s Eurovia a Subterra)

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

11/2020 – 03/2024

Popis:

Stavba zahrnuje mj. rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci v délce 920 m, přeložení tramvajové tratě do nového raženého (celková délka 500 m, z toho 334 m bude ražených) tramvajového tunelu pod Wilsonovým lesem a vybudování komunikace pro pěší a pro cyklisty. Dále bude součástí stavby monolitická železobetonová galerie nad jedním jízdním směrem v délce 250 m, na kterou bude navazovat oboustranná monolitická železobetonová galerie délky 80 m, která bude sloužit jako biokoridor mezi Wilsonovým lesem a řekou Svratkou. Tato část stavby bude také patřit mezi hlavní stavební objekty realizované naší společností.