Pardubice, Severovýchodní obchvat - Fáblovka

Lokalita:

Pardubice

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

11/2022 – 2025

Popis:

Výstavba čtyřkilometrového severovýchodního obchvatu Pardubic jehož součástí bude mimo vlastní silnici také přemostění slepého ramene Labe a řeky Labe. Most bude mít délku mezi ložisky na opěrách 257 m, tj. rozpětí 135 + 122 m. Po dokončení se bude jednat o největší zavěšený most v České Republice.