Praha, Bezbariérové zpřístupnění stanice Karlovo nám.

Lokalita:

Praha

Investor:

Dopravní podnik Hl. m. Prahy

Zhotovitel:

HOCHTIEF CZ a. s.

Realizace:

divize Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravní a liniové stavby

Doba výstavby:

06/2019 – 07/2021

Popis:

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí bylo zahájeno hloubením dvou přes 30 m hlubokých šachet. Na ty budou navazovat přestupové chodby vedoucí přímo nad tunelem metra. Po dokončení budou přestupní chodbu obsluhovat dva páry výtahů.  Výtahy z úrovně Václavské mají zdvih 33 metrů, těmi se veřejnost dostane do přestupní chodby. Poté následuje přibližně 64 metrů dlouhá chodba a následně druhými výtahy se cestující dostane do úrovně nástupiště. Stanice metra se nachází v hloubce 40 m pod povrchem a po dokončení bude 46. stanicí metra s bezbariérovým přístupem.