Podepsali jsme smlouvu na výstavbu nové centrální požární stanice

V pondělí 29. června 2015 v 9:30 hodin byla slavnostně v Olomouci na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje podepsána smlouva o dílo na dodávku stavby nové centrální požární stanice a sídla územního odboru Šumperk.

Smlouvu podepsal ředitel HZS Olomouckého kraje plk. Ing. Karel Kolářík se zástupci zhotovitele HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava. Společnost HOCHTIEF CZ a. s. bude provádět jak demolici stávající požární stanice, tak výstavbu nové. Cena díla dosáhne částky 97 365 947,04 Kč bez DPH. Dne 14. července 2015 bude zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 420 dnů ode dne předání staveniště.

Výstavba nové požární stanice a sídla územního odboru Šumperk bude realizována ve stávajícím areálu na ulici Nemocniční v Šumperku. V první fázi dojde k demolici všech stávajících objektů a na stejném místě bude následně vybudováno odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci apod.

Příprava celé akce byla zahájena již v roce 2013. Před časem musela jednotka a administrativa územního odboru Šumperk stávající areál opustit a po dobu realizace akce musí plně fungovat v provizorních podmínkách.

Historie požární stanice v Šumperku

Stávající požární stanice v Šumperku byla umístěna v budově, která původně sloužila jako měšťanská střelnice. Doklady o existenci této budovy sahají až do roku 1861.

Hasiči užívali budovu od roku 1954. Pro umístění techniky byla v roce 1958 zahájena výstavba garáží požární stanice. Z důvodu nedostatečné kapacity budovy byly v 80. a 90. letech minulého století vybudovány další doplňkové stavby pro umístění materiálu, techniky a pro zázemí odborných služeb. Zásadní rekonstrukce bývalé měšťanské střelnice však provedena nebyla. V garážích požární techniky chybělo odsávání, moderní výjezdová technika se jen s obtížemi vešla do nízkých garáží, historická stavba nesplňovala současné požadavky na tepelně technické parametry stavby, nevyhovovalo víceúrovňové uspořádání budovy, chybělo potřebné odvětrávání, případně klimatizování prostor pro zázemí jednotky a prostor pro umístění komunikačních a informačních technologií atd. 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že stávající požární stanice opravdu nemohla splnit požadavky současného profesionálního hasičského sboru s ohledem na obrovský vývoj technologií, strojního vybavení a moderní mobilní požární techniky používané na požární stanici 21. století. Vzhledem k tomu, že ani rozsáhlou rekonstrukcí by nebylo možné dosáhnout stanovených parametrů podle současných norem, bylo rozhodnuto, že se postaví zcela nová požární stanice.