Výsledky akciové společnosti HOCHTIEF CZ za rok 2014

Akciová společnost HOCHTIEF CZ dnes vydala auditovanou účetní závěrku společnosti sestavenou podle českých účetních standardů ke dni 31. prosince 2014.

Rok 2014 lze považovat za úspěšný, jelikož společnost dosáhla nárůstu téměř ve všech klíčových indikátorech. V situaci, kdy oba hlavní segmenty stavebnictví - pozemní i dopravní stavitelství, charakterizuje díky nízkému objemu zakázek vysoká konkurence, která stlačuje ziskové marže na minimum, se společnosti podařilo dosáhnout nezdaněného zisku ve výši 87 mil. Kč, což ve srovnání s rokem 2013 představuje dvojnásobný nárůst. Výkony společnosti vzrostly ze 4,8 mld. Kč v roce 2013 na 5,1 mld. Kč v roce 2014. Za zmínku stojí i hodnota vlastního kapitálu, který dosahuje k 31. 12. 2014 1,048 miliardy korun. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců společnosti v roce 2014 rovněž vzrostl na 1113 zaměstnanců.

Za významný okamžik loňského roku považujeme získání zakázky na výstavbu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky pro ČVUT v Praze, zakázku na výstavbu nového sídla ČSOB v Praze či zahájení prací na výstavbě obchvatu Žiliny na Slovensku.

Souhrn základních ekonomických ukazatelů společnosti za rok 2014

                                                                   v mil. Kč

Výkony

5 099

Zisk před zdaněním

87

Čistý zisk

64

Aktiva celkem

3 804

Vlastní kapitál

1 048

Podrobné hospodářské výsledky a auditovaná účetní závěrka budou zveřejněny ve výroční zprávě společnosti za rok 2014.

Výroční zpráva bude k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti HOCHTIEF CZ na adrese www.hochtief.cz.

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2014 obrat 5,1 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.