Špičkové pracoviště pod heliportem už brzy přivítá nové pacienty

Po dvou letech stavebních prací na místě nejstarší části centrálního pavilonu frýdecko-místecké nemocnice vyrostl nový moderní pavilon chirurgických oborů. V pondělí 3. 8. jej slavnostně otevřel hejtman Moravskoslezského kraje za účasti dalších významných hostů. Stavba nového pavilonu trvala dva roky a celkové náklady včetně vybavení zdravotnickou technikou dosáhly téměř 460 milionů korun. 85% je hrazeno z prostředků Evropské unie, zbytek hradí ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Pavilon chirurgických oborů měl být původně rekonstruován už v roce 2007. Při přípravě rekonstrukce však byl během stavebně technického průzkumu nosných konstrukcí zjištěn havarijní stav nejstarší budovy nemocnice. Provoz v objektu byl bezodkladně ukončen a došlo k přemístění pracovišť ambulancí, jednotky intenzívní péče hlavních chirurgických oborů, centrálních operačních sálů a lůžkových oddělení do náhradních prostor. Pavilon byl následně v roce 2010 zbourán a po další tříleté přípravě byla v květnu 2013 zahájena výstavba nového pavilonu chirurgických oborů.

 „Dnešním dnem symbolicky navazujeme na historické počátky frýdecké nemocnice, neboť nový moderní pavilon chirurgických oborů stojí na místě původního chirurgického pavilonu, který byl zprovozněn téměř na den přesně před 80 lety, 1. srpna 1935,“ řekl ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal. „Rád bych popřál pacientům, ať se jim v novém prostředí líbí a rychle se uzdravují, a lékařům a zdravotnickému personálu, ať se jim v něm dobře pracuje.“

Dokončená stavba byla v minulých týdnech vybavována lékařskou technologií, mobiliářem a IT technikou. Nyní se do něj zpět stěhují oddělení chirurgicko-traumatologické, ortopedické a urologické, které budou mít k dispozici pět operačních sálů, 10 ambulancí a 107 lůžek. Záhy započne zkušební provoz, který je plánován tak, aby se tu první pacienti mohli začít léčit na přelomu října a listopadu.

Dodavatelem stavby je sdružení účastníků HOCHTIEF CZ a. s. a TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o.

„Náš tým má za sebou technicky náročnou stavbu, která se stala dominantou celého nemocničního areálu. V časově napjatém harmonogramu jsme dokázali vybudovat špičkové a kvalitní pracoviště se střešním heliportem záchranné služby, který tvoří kruhová železobetonová deska o průměru 23 metrů,“ dodal ředitel divize Pozemní stavby Morava HOCHTIEF CZ David Horák.

Celkové náklady na stavbu včetně projektové dokumentace, IT technologie a mobiliáře činí téměř 460 milionů korun, z toho 125,5 milionu korun stála lékařská technologie. Nemocnice kromě toho zrekonstruovala příjezdový chodník a dlážděnou plochu před novým pavilonem za 7,1 milionů Kč, dalších 7,5 milionů korun bylo investováno do nábytku a drobného zdravotnického vybavení. Tyto náklady uhradil zřizovatel nemocnice Moravskoslezský kraj. Na překládací zařízení pro pacienty na operačních sálech v celkové ceně 1,4 milionů Kč přispělo jedním milionem také město Frýdek-Místek.

- - - - - - - -

Pavilon je tvořen jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími, na střeše východního křídla je umístěn heliport letecké záchranné služby, který bude sloužit k transportu urgentních pacientů v ohrožení života vyžadujících péči pracoviště vyššího typu nebo specializovaných center.

V podzemním podlaží se nachází technické prostory, strojovny vzduchotechniky, elektrotechniky, ústředního vytápění, strojovny medicinálních plynů, dále pak datové centrum, komplement logistiky lůžek, odpadové hospodářství.

Z haly nemocnice v prvním nadzemním podlaží lze vstoupit do deseti ambulancí chirurgie, ortopedie, urologie a ARO a do prostor centrálního urgentního příjmu. Provoz urgentního příjmu je vyhrazeným výtahem propojen s lůžkovou částí jednotky intenzivní péče a operačními sály.

V druhém nadzemním podlaží je umístěna multioborová lůžková jednotka intenzivní péče chirurgických oborů včetně příslušného zázemí s kapacitou 11 lůžek a tři endoskopické sály. Ve středové části se nacházejí strojovny UPS (záložní zdroje energie), vzduchotechniky a chlazení.

Pět špičkově vybavených operačních sálů ve třetím patře bude sloužit lékařům všech chirurgických oborů. Centrální operační sály jsou vybaveny překládacím stolem pro šetrné a bezpečné přeložení pacienta z lůžka na operační stůl a zpět. Na sály navazuje moderní pracoviště centrální sterilizace.

Čtvrté a páté nadzemní podlaží je určeno pro lůžková oddělení. Ve čtvrtém podlaží se nachází chirurgicko-traumatologické lůžkové oddělení o kapacitě 56 lůžek členěné na lůžkovou část chirurgickou a traumatologickou. V pátém podlaží jsou umístěna samostatná lůžková oddělení urologie s kapacitou 19 lůžek a ortopedie s kapacitou 21 lůžek.

Budova je z monolitického železobetonového skeletu, obvodové zdivo je z cihelných keramických bloků se zateplením. Nachází se zde šest druhů střech: například střešní plášť z živičných pásů, místy s ochrannou oblázkovou vrstvou, pochůzí plocha z velkoformátové dlažby či zelená střecha.

Nový pavilon je propojen s vedlejší budovou E pomocí bezbariérových ramp a budovou T nadzemním spojovacím koridorem.

 

Akciová společnost HOCHTIEF CZ patří ke špičkám v oboru stavebnictví. HOCHTIEF CZ zaměstnává 1 100 pracovníků, kteří realizují stavby v segmentech stavebního trhu celé České republiky. Jde o bytovou, občansko-administrativní, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu, včetně projektů dopravní a liniové infrastruktury. Finanční stabilita a nejmodernější technologie HOCHTIEF CZ představují spolehlivou a důvěryhodnou značku. Společnost HOCHTIEF CZ vykázala v obchodním roce 2014 obrat 5,1 miliardy korun. 

HOCHTIEF CZ je od roku 1999 součástí významné nadnárodní společnosti HOCHTIEF AG, spolupracuje s jejími pobočkami z Evropy i ze zámoří. Více informací naleznete na www.hochtief.cz a www.hochtief.com.