Tiskové zprávy

 20.12.2005 - Pour Féliciter 2006

 13.12.2005 - Odhalili jsme plaketku Stavba roku 2005

Plaketku Stavba roku 20005 slavostně odhalila Ing. arch. Radimíra Sedláková v pátek 9. prosince v budově Národního integrovaného střediska řízení letového provozu v Jenči u Prahy společně s ředitelem divize 8 Ing. Rudolfem Hankovcem, zástupcem dodavatele stavby.

 12.12.2005 - Zakázka pro Siemens byla splněna ve velmi krátkém čase

Pouze 126 dní stačilo pracovníkům Divize 8 na to, aby zástupcům společnosti Siemens předali v Mohelnici halu na výrobu přípojnicových systémů, K předání hotové stavby, která se začala stavět počátkem července, došlo 15. listopadu.

 6.12.2005 - Environmentální politika projde novou certifikací

V loňském roce prošla novelizací mezinárodní norma pro systém environmentálního managementu (EMS) ISO 14001, která se zabývá ochranou životního prostředí. V letošním roce (červen 2005) byla návazně novelizována i česká verze této normy, podle které je naše organizace od roku 2003 certifikována.

 30.11.2005 - Jsme členem Klubu Národní ceny za jakost

Členem Klubu Národní ceny ČR za jakost se stávají pouze společnosti, které se od roku 1995 zapojily do jejího programu a staly se držiteli nebo oceněnými finalisty Národní ceny ČR za jakost.

 22.11.2005 - HOCHTIEF VSB pomáhá se zajištěním standardů EU ve vodárenské soustavě Jižní Čechy

Vodárenská soustava v Jižních Čechách se postupně přibližuje standardům Evropské unie. Součástí tohoto programu je i rekonstrukce kalového hospodářství úpravny vod Plav a zabezpečení kvality vody během přepravy dálkovými řady ke konečným spotřebitelům.

 3.11.2005 - Trasa C pražského metra se dočká svého prodloužení

Prodloužení trasy C pražského metra představuje výstavba tří nových stanic metra a spojovacích tunelových úseků. Práce na novém úseku trasy C jsou prováděny většinou z povrchu, tunelové úseky jsou částečně ražené. Výstavba trasy začala v červnu 2004 a její zprovoznění je předpokládáno na jaro 2008.

 26.10.2005 - Ocenění Bezpečný podnik získala společnost HOCHTIEF VSB již podruhé

Již podruhé ve své historii získala akciová společnost HOCHTIEF VSB ocenění Bezpečný podnik, které deklaruje splnění veškerých podmínek zavedení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích. Jde o velmi důležitý fakt, který veřejnosti i vlastním zaměstnancům napovídá, jak odpovědně společnost přistupuje k danému tématu.

 20.10.2005 - Základní kámen pro byty TPCA v Kolíně

Akciová společnost HOCHTIEF VSB dnešním poklepem základního kamene zahajuje výstavbu 560 bytových jednotek pro zaměstnance společnosti TPCA v Kolíně, v lokalitě zvané U Vodárny.

 11.10.2005 - HOCHTIEF VSB má novou tiskovou mluvčí

Akciová společnost HOCHTIEF VSB má od 3. října 2005 novou tiskovou mluvčí. Do této pozice nastoupila Mgr. Alena Čechová, která má od tohoto dne na starosti veškerou komunikaci se zástupci sdělovacích prostředků. Mezi její úkoly patří také ostatní externí a interní komunikace společnosti.