Ocenění Bezpečný podnik získala společnost HOCHTIEF VSB již podruhé

26.10.2005

Admin

Již podruhé ve své historii získala akciová společnost HOCHTIEF VSB ocenění Bezpečný podnik, které deklaruje splnění veškerých podmínek zavedení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech našich pracovištích. Jde o velmi důležitý fakt, který veřejnosti i vlastním zaměstnancům napovídá, jak odpovědně společnost přistupuje k danému tématu.

Za účasti představitelů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Státního úřadu inspekce práce a Evropské agentury BOZP převzal včera uvedené ocenění v pražském Kaiserštejnském paláci předseda představenstva a generální ředitel HOCHTIEF VSB Ing. Tomáš Bílek - z rukou 1. náměstka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR JUDr. Petra Šimerky a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Jaromíra Elbela. 

Akciové společnosti HOCHTIEF VSB se daří např. za poslední roky stále snižovat počet pracovních úrazů: zatímco v roce 1998 jich bylo 182, za rok 2004 již jen 50. Nejčastějším důvodem bylo nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele. Nejčastějším zdrojem úrazů byl pád, odlétnutí či náraz materiálu, břemena nebo jiného předmětu. Pozitivní vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dán zejména důslednou prevencí na jednotlivých pracovištích a kvalitní osvětou všech zaměstnanců HOCHTIEF VSB.