Environmentální politika projde novou certifikací

6.12.2005

Admin

V loňském roce prošla novelizací mezinárodní norma pro systém environmentálního managementu (EMS) ISO 14001, která se zabývá ochranou životního prostředí. V letošním roce (červen 2005) byla návazně novelizována i česká verze této normy, podle které je naše organizace od roku 2003 certifikována.

S ohledem na platnost certifikátu k ochraně životního prostředí do 28.2.2006 je nutné provést recertifikaci EMS v HOCHTIEF VSB a.s. již podle nové normy ČSN EN ISO 14001:2005. Při jednání s certifikačním orgánem STAVCERT Praha byl termín této recertifikace předběžně stanoven na 2. týden v únoru 2006. 

V souvislosti s požadavkem normy a s ohledem na vývoj v oblasti ochrany životního prostředí v HOCHTIEF VSB a.s. představenstvo společnosti na svém zasedání 23. listopadu 2005 přezkoumalo stávající dokument Politika ochrany životního prostředí a schválilo jeho revizi včetně změny názvu na Environmentální politika.