Trasa C pražského metra se dočká svého prodloužení

3.11.2005

Admin

Prodloužení trasy C pražského metra představuje výstavba tří nových stanic metra a spojovacích tunelových úseků. Práce na novém úseku trasy C jsou prováděny většinou z povrchu, tunelové úseky jsou částečně ražené. Výstavba trasy začala v červnu 2004 a její zprovoznění je předpokládáno na jaro 2008.

Táhneme za jeden provaz 
První ze tří nových stanic s názvem Střížkov realizuje sdružení firem HOCHTIEF VSB divize 8 a ŽS Brno. Objektu stanice podle návrhu Ing. Arch. Patrika Kotase bude dominovat ocelová konstrukce nadzemní části stanice, jejíž dva hlavní obloukové vazníky o rozponu 150 m nesou na systému táhel obvodové a středový vazník skleněné střechy. Spodní stavba stanice je provedena jako klasická železobetonová konstrukce. 

Využití technologie berlínských stěn 
Před začátkem stavby objektu musely být nejprve provedeny předstihové práce na přeložkách inženýrských sítí - především páteřní větve horkovodu, jehož původní trasa procházela osou stanice. Vlastní práce na objektu stanice byly zahájeny v listopadu roku 2004 zajištěním stavební jámy formou berlínských stěn se dvěma místy a třemi kotevními úrovněmi. Svahy výkopů poměrně členité základové spáry byly zajištěny stříkanými betony, stejně jako svahy výkopů budoucího východního přednádraží. V polovině ledna letošního roku přišly na řadu vlastní výkopy stavební jámy, které představují 95 tisíc kubických metrů vytěženého materiálu. V současné době jsou ukončeny zemní práce a izolace základových desek na vlastním objektu stanice. 

Konec roku ve znamení vnitřních konstrukcí stanice 
V červenci 2005 byly zahájeny práce na železobetonových nosných konstrukcích spodní stavby, které jsou již ze 70 % dokončeny. Zároveň s dokončováním prací na nosných konstrukcích začaly práce na izolacích stěn a stropů stanice. Maximální úsilí je věnováno dokončení železobetonových konstrukcí spodní stavby do ledna příštího roku tak, aby bylo možno již v únoru zahájit montáž primární ocelové konstrukce a lití kolejových betonů. Přelom roku bude také datem, kdy začínají práce na vnitřních konstrukcích stanice. Tím bude zajištěna stavební připravenost pro montáže technologických celků. 

Projekt v číslech a datech 
Zahájení prací: 06/ 2004 
Dokončení: 09/ 2007 
Zahájení provozu: 04/ 2008 
Zemní práce: 110 000 m3 
Železobetonové nosné konstrukce: 16 000 m3 
Primární ocelová konstrukce: 1100 t 
Zastřešení: 4000 m2 
Fasádní pláště: 3200 m2