V Šumperku vyroste nová hasičská stanice

V pondělí 7. září 2015 od 14:30 hodin proběhlo v areálu bývalé požární stanice v Šumperku na Nemocniční ulici slavnostní zahájení výstavby centrální stanice a sídla územního odboru Šumperk - poklepání základního kamene.

Slavnostního poklepání na základní kámen se zúčastnili generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba spolu se svým náměskem pro ekonomiku plk. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc., hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, Mgr. Zdeněk Brož, senátor Parlamentu ČR a starosta města Šumperka, Ing. Roman Váňa, poslanec Parlamentu ČR a předseda výboru pro bezpečnost, zástupci generálního dodavatele společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., zástupce technického dozoru a zástupce generálního projektanta.

Tato akce byla završením desetiletého úsilí o zajištění finančních prostředků na vybudování odpovídajících prostor pro výkon služby příslušníků Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a pro výkon státní správy v této lokalitě.

Informace o výstavbě PS a sídla ÚO Šumperk

Smlouva o dílo na dodávku stavby nové centrální požární stanice a sídla územního odboru Šumperk byla podepsána 29. června 2015. Zhotovitelem je společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava, která prováděla jak demolici stávající požární stanice, tak bude provádět výstavbu nové. Cena díla dosáhne částky 97 365 947,04 Kč bez DPH.

Dne 14. července 2015 bylo zhotoviteli předáno staveniště s tím, že předpokládaná doba realizace je 420 dnů ode dne předání staveniště (tj. koncem roku 2016 by se měli profesionální hasiči ze Šumperka nastěhovat do nového objektu).

Výstavba nové požární stanice a sídla územního odboru Šumperk bude realizována ve stávajícím areálu na ulici Nemocniční v Šumperku. V první fázi došlo k demolici všech stávajících objektů a na stejném místě bude následně vybudováno odpovídající zázemí pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, tj. strojní, chemické, technické a spojové, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci apod.

Příprava celé akce byla zahájena již v roce 2013. Koncem roku 2014 musela jednotka a administrativa územního odboru Šumperk stávající areál opustit a po dobu realizace akce musí plně fungovat v provizorních podmínkách. 

Historie požární stanice v Šumperku

Stávající požární stanice v Šumperku byla umístěna v budově, která původně sloužila jako měšťanská střelnice. Doklady o existenci této budovy sahají až do roku 1861.

Hasiči užívali budovu od roku 1954. Pro umístění techniky byla v roce 1958 zahájena výstavba garáží požární stanice. Z důvodu nedostatečné kapacity budovy byly v 80. a 90. letech minulého století vybudovány další doplňkové stavby pro umístění materiálu, techniky a pro zázemí odborných služeb. Zásadní rekonstrukce bývalé měšťanské střelnice však provedena nebyla. V garážích požární techniky chybělo odsávání, moderní výjezdová technika se jen s obtížemi vešla do nízkých garáží, historická stavba nesplňovala současné požadavky na tepelně technické parametry stavby, nevyhovovalo víceúrovňové uspořádání budovy, chybělo potřebné odvětrávání, případně klimatizování prostor pro zázemí jednotky a prostor pro umístění komunikačních a informačních technologií atd. 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že stávající požární stanice opravdu nemohla splnit požadavky současného profesionálního hasičského sboru s ohledem na obrovský vývoj technologií, strojního vybavení a moderní mobilní požární techniky používané na požární stanici 21. století. Vzhledem k tomu, že ani rozsáhlou rekonstrukcí by nebylo možné dosáhnout stanovených parametrů podle současných norem, bylo rozhodnuto, že se postaví zcela nová požární stanice.