Obnovená řeka Loděnice slavnostně otevřena

V pátek 4. 12. byla, za účasti náměstka ministra životního prostředí Jana Kříže a generálního ředitele státního podniku Povodí Vltavy, Petra Kubaly, slavnostně otevřena revitalizovaná řeka Loděnice v katastrálním území Nenačovice na Berounsku v říčním kilometru 12,900 – 14, 373.

„V důsledku nevhodného napřímení koryta řeky docházelo v minulosti k až třímetrovému zahlubování koryta, k obnažování kořenů břehové vegetace a jejímu následnému pádu do koryta toku. Citlivě provedené úpravy obnovily přírodě blízkým způsobem dříve napřímený tok řeky Loděnice,“ dodal generální ředitel Petr Kubala.  

V rámci revitalizace toku bylo vytvořeno nové meandrující koryto včetně doprovodných objektů ve formě tůní, skluzů a brodu. Bylo také zasypáno v minulosti technicky upravené koryto, nové koryto bylo doplněno výsadbou doprovodné zeleně. Celkově bylo nově vysázeno téměř 10 000 ks dřevin. Celková délka revitalizace je 1,84 km při šířce nového koryta řeky 20 m. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2015. Celkové náklady činily 27,6 mil. Kč bez DPH.

Projekt revitalizace byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj (95%), a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (5%). Příjemcem dotace a investorem je Povodí Vltavy, státní podnik. Zhotovitelem stavebních prací je firma HOCHTIEF CZ a. s.