Aktuality

 22.9.2011 - Projekt „Hořice – město bez bariér“ úspěšně dokončen

HOŘICE - Více než dva roky pracovali zaměstnanci divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ na rozsáhlém, sociálně prospěšném projektu v podkrkonošských Hořicích. Záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel ve městě, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér. Tím se jim umožnil snadnější pohyb po městě a plné zapojení do občanského života.

 10.9.2011 - Projekt Ekotermo I je u konce

OSTRAVA - V průběhu dvou posledních zářijových týdnů předala akciová společnost HOCHTIEF CZ šest rekonstruovaných objektů, souhrnně známých pod názvem projekt Ekotermo I. Cílem projektu statutárního města Ostravy, který byl spolufinancovaný Evropskou unií, bylo snížit emise znečišťujících látek do ovzduší – kysličníku uhličitého na čtyřicet procent – a spotřebu energií na vytápění o 45 procent. Navržené a realizované stavební úpravy vycházely z vypracovaných energetických auditů objektů. Zahrnovaly především zateplení fasád budov, výměnu oken a dveří.

 1.7.2011 - Zámecké návrší v Litomyšli: začínáme

LITOMYŠL - V úterý 5. července ve 14 hodin dojde k symbolickému předání klíčů od jedenácti objektů na zámeckém návrší, které čeká rekonstrukce v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší. Akce začne na prvním zámeckém nádvoří a pokračovat bude na celém návrší. Připravena bude velká odpolední hra nejen pro děti.

 28.6.2011 - Rekonstrukce chirurgických provozů v Thomayerově nemocnici dokončena

PRAHA, 28. 6. 2011 - Akciová společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala investorovi - Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou projekt rekonstrukce akutních chirurgických provozů pavilonu B1. Rekonstruované provozy budou sloužit nově otevřenému Oddělení hrudní chirurgie.

 14.6.2011 - Společnost HOCHTIEF CZ předala Základní škole Letohradská nový stravovací provoz

PRAHA - v úterý 14. 6. 2011 se za účasti představitelů akciové společnosti HOCHTIEF CZ, Městské části Praha 7 a ZŠ Letohradská konalo slavnostní předání nového stravovacího provozu.

 26.4.2011 - Poklepání základního kamene nové budovy fakulty Elektrotechnické a Informatiky VŠB-TUO

OSTRAVA - 26. dubna 2011 - Na staveništi nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) proběhl dne 26. dubna 2011 slavnostní akt poklepání na základní kámen za účasti primátora Statutárního města Ostrava Ing. Petra Kajnara, rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., zástupců dodavatele stavby – sdružení společností HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s. a řady významných hostů.

 6.4.2011 - Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - 6. dubna 2011 – V nádherných prostorách zámku Moravská Třebová se za účasti představitelů města starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera a zástupce dodavatelské společnosti HOCHTIEF CZ a. s., obchodního ředitele divize Pozemní stavby Davida Horáka, konalo slavnostní zahájení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

 29.3.2011 - Slavnostní poklep základního kamene rekonstrukce pavilonu "B" chebské nemocnice

CHEB - V úterý 29.3.2011 starosta města Cheb, ředitel nemocnice v Chebu a zástupci dodavatele - sdružení HOCHTIEF CZ a. s., ALGON, a.s. a THERMIA-BAU a.s. formálně zahájili rekonstrukci pavilonu B uvedené nemocnice.

 29.3.2011 - Rekonstrukce tělocvičny v Německé škole v Praze

PRAHA - Dne 29.3.2011 proběhlo předání nově rekonstruované tělocvičny patřící k Německé škole v Praze. Přestřižení pásky se účastnili nejen zástupci školy, dodavatele závodu Speciální činnosti divize Pozemní stavby HOCHTIEF CZ a. s., ale i bezpočet žáků, kteří netrpělivě čekali na možnost vyzkoušet si nové prostory tělocvičny.

 22.2.2011 - 55. Betonářský úterek proběhl na Vítkově

PRAHA - Tradiční Betonářský úterek pořádaný Českou betonářskou společností ČSSI proběhl 22. února 2011 v Praze na Vítkově. Díky společnosti HOCHTIEF CZ se tentokrát nekonal v obvyklé posluchárně Stavební fakulty ČVUT, nýbrž přímo v prostorách Národního památníku na Vítkově. Této jedinečné příležitosti se rozhodlo využít na sto zástupců odborné veřejnosti, studentů i lektorů.