Aktuality

 28.6.2011 - Rekonstrukce chirurgických provozů v Thomayerově nemocnici dokončena

PRAHA, 28. 6. 2011 - Akciová společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala investorovi - Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou projekt rekonstrukce akutních chirurgických provozů pavilonu B1. Rekonstruované provozy budou sloužit nově otevřenému Oddělení hrudní chirurgie.

 14.6.2011 - Společnost HOCHTIEF CZ předala Základní škole Letohradská nový stravovací provoz

PRAHA - v úterý 14. 6. 2011 se za účasti představitelů akciové společnosti HOCHTIEF CZ, Městské části Praha 7 a ZŠ Letohradská konalo slavnostní předání nového stravovacího provozu.

 26.4.2011 - Poklepání základního kamene nové budovy fakulty Elektrotechnické a Informatiky VŠB-TUO

OSTRAVA - 26. dubna 2011 - Na staveništi nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) proběhl dne 26. dubna 2011 slavnostní akt poklepání na základní kámen za účasti primátora Statutárního města Ostrava Ing. Petra Kajnara, rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., zástupců dodavatele stavby – sdružení společností HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s. a řady významných hostů.

 6.4.2011 - Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - 6. dubna 2011 – V nádherných prostorách zámku Moravská Třebová se za účasti představitelů města starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera a zástupce dodavatelské společnosti HOCHTIEF CZ a. s., obchodního ředitele divize Pozemní stavby Davida Horáka, konalo slavnostní zahájení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

 29.3.2011 - Slavnostní poklep základního kamene rekonstrukce pavilonu "B" chebské nemocnice

CHEB - V úterý 29.3.2011 starosta města Cheb, ředitel nemocnice v Chebu a zástupci dodavatele - sdružení HOCHTIEF CZ a. s., ALGON, a.s. a THERMIA-BAU a.s. formálně zahájili rekonstrukci pavilonu B uvedené nemocnice.

 29.3.2011 - Rekonstrukce tělocvičny v Německé škole v Praze

PRAHA - Dne 29.3.2011 proběhlo předání nově rekonstruované tělocvičny patřící k Německé škole v Praze. Přestřižení pásky se účastnili nejen zástupci školy, dodavatele závodu Speciální činnosti divize Pozemní stavby HOCHTIEF CZ a. s., ale i bezpočet žáků, kteří netrpělivě čekali na možnost vyzkoušet si nové prostory tělocvičny.

 22.2.2011 - 55. Betonářský úterek proběhl na Vítkově

PRAHA - Tradiční Betonářský úterek pořádaný Českou betonářskou společností ČSSI proběhl 22. února 2011 v Praze na Vítkově. Díky společnosti HOCHTIEF CZ se tentokrát nekonal v obvyklé posluchárně Stavební fakulty ČVUT, nýbrž přímo v prostorách Národního památníku na Vítkově. Této jedinečné příležitosti se rozhodlo využít na sto zástupců odborné veřejnosti, studentů i lektorů.

 10.2.2011 - Slavnostní dokončení hrubé stavby na Václavském náměstí č. 9

PRAHA - Ve čtvrtek 10. 2. 2011 proběhlo slavnostní dokončení hrubé stavby na projektu „Stavební úpravy objektu Václavské náměstí č. 9“. Slavnosti a pohoštění se zúčastnili zástupci dodavatele, akciové společnosti HOCHTIEF CZ, a investora, společnosti IVG Clear Solution Investments s.r.o.

 6.12.2010 - Sanace lávky přes Kozský potok dokončena

SEZIMOVO ÚSTÍ - Dne 16.12.2010 byl slavnostně předán úspěšně dokončený projekt „Sanace mostní konstrukce lávky pro pěší přes Kozský potok v Sezimově Ústí I.“

 26.11.2010 - CZECH 100 BEST za rok 2010

Nejlepší firmou v kategorii Dopravní stavby a stavebnictví v České republice je HOCHTIEF CZ - Praha 26.11.2010