Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

30.11.2011

Admin

BENEŠOV U PRAHY - Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo slavnostní otevření tunelové přeložky tratě mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice. Do provozu byly uvedeny dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. Přeložka tratě zkrátila vzdálenost o 122 metrů a po dokončení celé trasy dojde ke zvýšení ze současných 100 km/h na 150 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou.

Projektový tým divize Dopravní stavby, pod vedením Ing. Tatíčkové a Ing. Štefana, se podílel na výstavbě Votického tunelu na této části tratě. Práce na hloubení tunelů, nosných stavebních objektů stavby, probíhaly 24 hodin denně. Přebytečná zemina z výstavby tunelů – jednoho hloubeného a čtyř ražených – se ukládala na deponii Heřmaničky do tělesa budoucího náspu v rámci navazující stavby železničního koridoru.

Hotové jsou již hlavní tunelářské práce na zbývajících třech tunelech na přeložce - v Zahradnickém, Tomickém I a Tomickém II – a pokračuje se jejich vybavováním závěsy pro trakční vedení, osazováním součástí zabezpečovacího systému, stejně jako montáží vedení pro osvětlení.