HOCHTIEF

Aktuality

 6.12.2012 - Úspěch v mezinárodní soutěži BEFFA

Úspěch v mezinárodní soutěži BEFFA - Společnost HOCHTIEF CZ získala dvě 3. místa v prvnímmezinárodním srovnání českých a slovenských architektonicky a energeticky výjimečných staveb Building Efficiency Awards 2012 (BEFFA). Soutěž hodnotí současné stavební projekty s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou hodnotou realizované v České a Slovenské republice.

 21.11.2012 - HOCHTIEF CZ dokončil projekt Zateplení SZŠ Karviná

KARVINÁ - Střední zdravotnická škola v Karviné dostala novou podobu zajištěnou kompletní výměnou oken, rekonstrukcí střešního pláště a zateplením fasády. Provedené úpravy navíc vedou k výrazné úspoře energií.

 6.9.2012 - Pacientům chebské nemocnice bude sloužit zmodernizovaný hlavní pavilon

CHEB - Nově zrekonstruované prostory s moderními pokoji pro pacienty nabízí obyvatelům Chebska i celého regionu zmodernizovaná pravá část pavilonu B chebské nemocnice.  Slavnostní otevření pavilonu se konalo 6. září 2012.

 1.8.2012 - Zruč nad Sázavou - protipovodňová opatření

Dne 1. 8. 2012 byla zahájena výstavba protipovodňových opatření. Plánované datum dokončení je 30. 6. 2013. Dodavatelem byla vybrána společnost HOCHTIEF CZ a. s. Projektantem stavby je PÖYRY  Enviroment a.s. Celková investice do tohoto projektu činí 107 mil. Kč. Investorem  projektu skládajícího se ze čtyř stavebních objektů je Povodí Vltavy s.p. a financování z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi II“.

 18.5.2012 - Slavnostní předání KD Na Rybníčku

 17.5.2012 - Ocenění pro projekt Hořice - město bez bariér

 10.5.2012 - Podepsání smlouvy na výstavbu divadla v Plzni

 3.4.2012 - Tunel mezi Vypichem a stanicí Motol je proražen

PRAHA - V úterý 3. dubna 2012 společnost HOCHTIEF CZ a. s. splnila jeden z velmi důležitých milníku výstavby trasy pražského Metra V.A. Proražením dvojkolejného tunelu se završil rok hrubých tunelovacích prací mezi budoucí stanicí Motol a Vypichem.  

  • Ražby z Vypichu (255 m) zahájeny 07.08.2010 a ukončeny 08.12.2010
  • Ražby tunelu obratových kolejí (217 m) 22.12.2010 – 30.05.2011
  • Ražby z Motola (480 m) zahájeny 20.06.2011 a ukončeny prorážkou 03.04.2012

 23.2.2012 - Intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace ve Strakonicích

STRAKONICE - Tým závodu Čechy jih, divize Pozemní stavby dokončil intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod ve Strakonicích a vybudování nových stokových sítí, kterými budou odpadní vody dopravovány na čistírnu.

 30.11.2011 - Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

BENEŠOV U PRAHY - Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo slavnostní otevření tunelové přeložky tratě mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice. Do provozu byly uvedeny dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. Přeložka tratě zkrátila vzdálenost o 122 metrů a po dokončení celé trasy dojde ke zvýšení ze současných 100 km/h na 150 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou.