Pro příští sezonu jsme připravili dvě nové cyklostezky

27.11.2013

Admin

Horní Planá – zástupci města zástupci města, zástupci dodavatele - stavební společnosti HOCHTIEF CZ a. s. a zástupci partnerských a financujících organizací se sešli na břehu Lipna na slavnostním uvedení do provozu dvou nových cyklostezek.

 

Ačkoli do zahájení nové cyklistické a in-line bruslařské sezony zbývá ještě několik měsíců, Horní Planá a její okolí jsou na ni již nyní dobře připraveny. Od července letošního roku probíhala intenzivní výstavba dvou nových etap cyklostezek, které doplní stávající turistickou infrastrukturu v oblasti vodní nádrže Lipno.

Etapa 1: Cyklostezka na levém břehu Lipna Bělá – Horní Planá – Jenišov

První etapa nové cyklostezky propojuje stávající cyklostezku od autokempu U pláže k převozu a dále do kempu U Kukačků.  Stezka z části vede po břehu jezera pod nádražím a dále podél železniční trati. Dva a půl kilometru dlouhá cyklostezka je důležitá zejména z hlediska bezpečnosti. Na výstavbu první etapy získal investor téměř devadesátiprocentní dotaci z příhraničního programu Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika. První etapa byla zahájena 17. června 2013 a dokončena 2. listopadu 2013.

Etapa 2: Cyklostezka na levém břehu Lipna – II. etapa

Již v průběhu výstavby první etapy pokračovala veřejná soutěž na výběr dodavatele etapy další. Ve výběrovém řízení opět uspěla divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ. Nová cyklostezka na levém břehu Lipna vede z Pihlova kolem železniční tratě do Hor pod Pernekem. I na druhou etapu se investorovi podařilo získat devadesátiprocentní dotaci z ROP Jihozápad. Výstavba druhé etapy byla zahájena 7. srpna 2013 a dokončena 20. listopadu 2013.

Nové cyklostezky umožňují městu Horní Planá poskytnout ucelenou nabídku cyklistických výletů po bezpečné trase a s přeshraničním dosahem.