Aktuality

 30.11.2011 - Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

BENEŠOV U PRAHY - Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo slavnostní otevření tunelové přeložky tratě mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice. Do provozu byly uvedeny dva nové železniční tunely Olbramovický a Votický - na modernizovaném úseku IV. tranzitního železničního koridoru. Přeložka tratě zkrátila vzdálenost o 122 metrů a po dokončení celé trasy dojde ke zvýšení ze současných 100 km/h na 150 km/h pro klasické soupravy a 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou.

 23.11.2011 - Největší rekonstrukce kanalizace na Táborsku skončila

TÁBOR - Ve středu 23. listopadu 2011 byl slavnostně zakončen projekt „Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko“. Skončila tak více než dva a půl roku trvající intenzivní stavební činnost, která se dotkla života obyvatel v Táboře, Plané nad Lužnicí a Sezimově Ústí. Investorem stavby byla Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Projekt byl spolufinancován z Fondu soudržnosti Evropské unie.

 25.10.2011 - HOCHTIEF CZ a. s. podepsal memorandum o spolupráci s Rusatom Overseas

PRAHA - 25. října 2011, Stavební společnost HOCHTIEF CZ dnes podepsala společně s dalšími 14 českými podniky memorandum o spolupráci s Rusatom Overseas, dceřinou společností skupiny ROSATOM. Memoranda vymezují základní podmínky dlouhodobé spolupráce mezi českými signatáři a ROSATOM při výrobě, montáži a výstavbě jaderných elektráren s reaktory typu VVER v České republice, Ruské federaci a v dalších zemích. 

 3.10.2011 - Vyhlášení vítězů soutěže Stavba roku 2011

PRAHA - V pondělí 3. října došlo k vyhlášení vítězů prestižní soutěže Stavba roku 2011. Do letošního 19. ročníku soutěže bylo přihlášeno 42 staveb, 25 staveb postoupilo do druhého kola soutěže. Z nich pak bylo vyhlášeno 15 nominací na titul Stavba roku, nominace na zvláštní ceny a ceny vypisovatelů. Na titul Stavba roku bylo pak porotou vybráno 5 staveb, mezi nimiž nechybí projekt „Výstavba jihozápadní části pražského okruhu“. Titul byl stavbě udělen za „vytvoření velkoryse pojaté dopravní stavby nezbytné pro život hlavního města, se zřetelem k náročnému osazení do přírodního rámce.“

 22.9.2011 - Projekt „Hořice – město bez bariér“ úspěšně dokončen

HOŘICE - Více než dva roky pracovali zaměstnanci divize Dopravní stavby společnosti HOCHTIEF CZ na rozsáhlém, sociálně prospěšném projektu v podkrkonošských Hořicích. Záměrem projektu bylo zvýšení kvality života obyvatel ve městě, a to zejména zdravotně handicapovaných a osob se sníženou schopností pohybu a orientace, prostřednictvím odstranění technických, architektonických a informačních bariér. Tím se jim umožnil snadnější pohyb po městě a plné zapojení do občanského života.

 10.9.2011 - Projekt Ekotermo I je u konce

OSTRAVA - V průběhu dvou posledních zářijových týdnů předala akciová společnost HOCHTIEF CZ šest rekonstruovaných objektů, souhrnně známých pod názvem projekt Ekotermo I. Cílem projektu statutárního města Ostravy, který byl spolufinancovaný Evropskou unií, bylo snížit emise znečišťujících látek do ovzduší – kysličníku uhličitého na čtyřicet procent – a spotřebu energií na vytápění o 45 procent. Navržené a realizované stavební úpravy vycházely z vypracovaných energetických auditů objektů. Zahrnovaly především zateplení fasád budov, výměnu oken a dveří.

 1.7.2011 - Zámecké návrší v Litomyšli: začínáme

LITOMYŠL - V úterý 5. července ve 14 hodin dojde k symbolickému předání klíčů od jedenácti objektů na zámeckém návrší, které čeká rekonstrukce v rámci projektu Revitalizace zámeckého návrší. Akce začne na prvním zámeckém nádvoří a pokračovat bude na celém návrší. Připravena bude velká odpolední hra nejen pro děti.

 28.6.2011 - Rekonstrukce chirurgických provozů v Thomayerově nemocnici dokončena

PRAHA, 28. 6. 2011 - Akciová společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala investorovi - Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou projekt rekonstrukce akutních chirurgických provozů pavilonu B1. Rekonstruované provozy budou sloužit nově otevřenému Oddělení hrudní chirurgie.

 14.6.2011 - Společnost HOCHTIEF CZ předala Základní škole Letohradská nový stravovací provoz

PRAHA - v úterý 14. 6. 2011 se za účasti představitelů akciové společnosti HOCHTIEF CZ, Městské části Praha 7 a ZŠ Letohradská konalo slavnostní předání nového stravovacího provozu.

 26.4.2011 - Poklepání základního kamene nové budovy fakulty Elektrotechnické a Informatiky VŠB-TUO

OSTRAVA - 26. dubna 2011 - Na staveništi nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) proběhl dne 26. dubna 2011 slavnostní akt poklepání na základní kámen za účasti primátora Statutárního města Ostrava Ing. Petra Kajnara, rektora VŠB-TU Ostrava prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., zástupců dodavatele stavby – sdružení společností HOCHTIEF CZ a. s. a OHL ŽS, a.s. a řady významných hostů.