Projekt Ekotermo I je u konce

10.9.2011

Admin

OSTRAVA - V průběhu dvou posledních zářijových týdnů předala akciová společnost HOCHTIEF CZ šest rekonstruovaných objektů, souhrnně známých pod názvem projekt Ekotermo I. Cílem projektu statutárního města Ostravy, který byl spolufinancovaný Evropskou unií, bylo snížit emise znečišťujících látek do ovzduší – kysličníku uhličitého na čtyřicet procent – a spotřebu energií na vytápění o 45 procent. Navržené a realizované stavební úpravy vycházely z vypracovaných energetických auditů objektů. Zahrnovaly především zateplení fasád budov, výměnu oken a dveří.

Ve čtyřech objektech Domu s pečovatelskou službou v Heřmanické ulici ve Slezské Ostravě, došlo k zateplení fasády, sklepních a půdních prostor domu, vyměnila se střešní krytina, okna, parapety a dveře. 

V MŠ Špálova proběhla celková výměna oken a vnitřních parapetů, včetně maleb a zateplení fasády. Vybudován byl i bezbariérový vstup do budovy. Velmi originálního řešení doznala i nová fasáda školky, která byla opatřena malbou podle předlohy vytvořené bývalou žačkou MŠ Špálova. 

V MŠ Lechowiczova došlo k zateplení objektu a výměně oken, včetně vnitřních parapetů. Interiér školky byl nově vymalován.  Budova získala i novou fasádu, přičemž opravena byla i střecha nad všemi třemi pavilony, které školka využívá. Rekonstruována byla i terasa v prvním poschodí.