Rekonstrukce chirurgických provozů v Thomayerově nemocnici dokončena

28.6.2011

Admin

PRAHA, 28. 6. 2011 - Akciová společnost HOCHTIEF CZ dokončila a předala investorovi - Fakultní Thomayerově nemocnici s poliklinikou projekt rekonstrukce akutních chirurgických provozů pavilonu B1. Rekonstruované provozy budou sloužit nově otevřenému Oddělení hrudní chirurgie.

Stavební úpravy v areálu FTN se dotkly zejména prvního podzemního podlaží a prvního nadzemního podlaží objektu B1. Prioritou celého stavebního projektu bylo vybudování nových operačních sálů s JIP a zajištění bezbariérového vchodu na západní straně objektu. 
Ve všech prostorách došlo ke kompletní změně dispozic vybudováním nových zděných příček. Výměny se dočkaly podlahy a dveře, protože již nevyhovovaly současným požadavkům. Stavební práce zajistily také nezbytné úpravy proti hluku. Repasí a částečnou výměnou prošly výplně fasádních otvorů, nově bylo vybudováno strojní a technické vybavení provozů a nainstalovány nové rozvody sítí.

Původní funkční spojení dvou operačních sálů, které mají společnou umývárnu lékařů, místnost pro dekontaminaci a pohotovostní sklad, bylo zachováno. Třetí sál zůstal i nadále samostatný. Součástí operačního traktu jsou i potřebné filtry, tj. přípravné místnosti pro zaměstnance a pacienty vstupující do operačních místností. Zaměstnanci nemocnice se tak dočkali odpovídajícího zázemí – nových pracoven pro lékaře i sálové sestry a nezbytných prostor pro uložení zdravotnického materiálu. Filtr pro pacienty přímo navazuje na jednotku intenzivní péče (JIP) umístěnou v přístavbě. 
Nová koncepce vnitřní dispozice JIP zajišťuje odpovídající uživatelský komfort pro personál i pro pacienty. Největších změn zde doznalo především umístění centrálního pracoviště sester, odkud jsou monitorována jednotlivá lůžka v boxech JIP.

Společnost HOCHTIEF CZ a. s. prováděla veškeré rekonstrukční práce za plného provozu nemocnice ve druhém a třetím nadzemním podlaží, ve kterých se nachází léčebna dlouhodobě nemocných a oční oddělení. Současně museli stavbaři plánovat práce tak, aby v areálu mohly projíždět sanitní a požární vozidla alespoň v jednom směru.

Stavba trvala 8 měsíců a stála 107 mil. Kč. 90% této částky činila dotace Ministerstva zdravotnictví ČR.