Zruč nad Sázavou - protipovodňová opatření

1.8.2012

Admin

Dne 1. 8. 2012 byla zahájena výstavba protipovodňových opatření. Plánované datum dokončení je 30. 6. 2013. Dodavatelem byla vybrána společnost HOCHTIEF CZ a. s. Projektantem stavby je PÖYRY  Enviroment a.s. Celková investice do tohoto projektu činí 107 mil. Kč. Investorem  projektu skládajícího se ze čtyř stavebních objektů je Povodí Vltavy s.p. a financování z programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi II“.

Protipovodňová opatření jsou navržena na pravém břehu řeky Sázavy a na pravém břehu Ostrovského potoka v celkové délce téměř dvou kilometrů a skládají se ze dvou částí - podzemní a nadzemní. Podzemní část chrání před podzemní tlakovou vodou a na její realizaci bude použita trysková injektáž a beraněné stěny. Nadzemní je tvořena železobetonovou stěnou o tloušťce 40 cm a celkové délce téměř 2 km. V místech, kde je potřeba ponechat volný průjezd či průchod se budou instalovat v případě povodní mobilní hrazení či nafukovací vak zabraňující vniknutí vody a vzniku škod. Tato zeď by měla ochránit před stoletou vodu s rezervou 30 cm. To v praxi znamená, že by dokázala zadržet šestimetrovou povodeň, tj. stav hladiny o jeden metr vyšší než byl při povodni v roce 2006.