Slavnostní poklep základního kamene rekonstrukce pavilonu "B" chebské nemocnice

29.3.2011

Admin

CHEB - V úterý 29.3.2011 starosta města Cheb, ředitel nemocnice v Chebu a zástupci dodavatele - sdružení HOCHTIEF CZ a. s., ALGON, a.s. a THERMIA-BAU a.s. formálně zahájili rekonstrukci pavilonu B uvedené nemocnice.

Nově zrekonstruované prostory, moderní pokoje pro pacienty i potřebné zázemí pro operační sály – to vše v budoucnu naleznou obyvatelé Chebska i celého regionu ve zmodernizovaném pavilonu B chebské nemocnice. K jeho rekonstrukci přistoupil Karlovarský kraj z toho důvodu, že budova vystavěná v roce 1910 byla z hlediska technického vybavení značně zastaralá a nedokázala v poslední době vyhovět hygienickým standardům.
Rekonstrukce započala 1. února 2011 a měla by být hotova na konci února 2012. V současné době se realizuje I. etapa pravé části pavilonu. Předpokládané celkové náklady na první etapu činí 120, 3 milionu korun a do budoucna se uvažuje o rozšíření rekonstrukce o další dvě etapy.

Cílem celkové rekonstrukce je dostavění bočních částí tak, aby došlo k vytvoření dispozičního a stavebního trojtraktu. V přízemí budovy by se mělo nacházet technické zázemí, strojovny, sklady, šatny personálu, komunikační chodba na propojení s ostatními objekty. První nadzemní podlaží nabídne příjezd pro sanitní vozy s návazností na urgentní příjem se zákrokovým sálem, oddělení radiologie s přístrojem CT, dále pak chirurgické a interní ambulance. Zrekonstruován a rozšířen bude hlavní vstup do objektu.

Druhé nadzemní podlaží bude sloužit společně pro oddělení ARO s kapacitou šesti lůžek a oddělení JIP s osmi lůžky. V dalších dvou patrech by měla být lůžková oddělení s kapacitou třiceti lůžek pro oddělení chirurgie a interny. Dojde zároveň ke zbudování nových výtahů a schodišť jak pro běžný provoz, tak i pro požární evakuaci.