Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV

6.4.2011

Admin

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - 6. dubna 2011 – V nádherných prostorách zámku Moravská Třebová se za účasti představitelů města starosty Miloše Izáka, místostarostů Václava Mačáta a Pavla Brettschneidera a zástupce dodavatelské společnosti HOCHTIEF CZ a. s., obchodního ředitele divize Pozemní stavby Davida Horáka, konalo slavnostní zahájení projektu „Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV“.

Projekt zahrnuje výstavbu splaškové kanalizace o celkové dálce 17 825 m ve třech uvedených místních částích, v ulici Anenské údolí v Moravské Třebové a modernizaci čističky odpadních vod v blízkých Linharticích. Veřejné kanalizační přípojky budou zbudovány v délce 5 120 m.
Modernizací projde i čistička odpadních vod v Linharticích. Stávající čistička totiž nesplňuje požadavky platné legislativy v parametrech kvality vypouštěných vod a kalového hospodářství. Město si od rekonstrukce čističky slibuje i zlepšení jakosti povrchových vod v řece Třebůvce, která je recipientem vyčištěných odpadních vod.

Zadavatelem je Město Moravská Třebová a dodavatelem společnost HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava.