English

Ekologické a vodohospodářské projekty

Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku – stavební část

Praha, Nová vodní linka, celková přestavba a rozšíření ÚČOV

Praha, Nová vodní linka, celková přestavba a rozšíření ÚČOV

Boskovice, Rekonstrukce vodního díla

Boskovice, Rekonstrukce vodního díla

Ostrava, Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka

Ostrava, Řešení důsledků důlní a hutnické činnosti na haldě Hrabůvka

Vítkovice, Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jeremenko – III. etapa

Vítkovice, Rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jeremenko – III. etapa

Stráž pod Ralskem, Likvidace povrchových areálů po těžbě uranu

Stráž pod Ralskem, Likvidace povrchových areálů po těžbě uranu

Hostivice, Čistírna odpadních vod Hostivice

Hostivice, Čistírna odpadních vod Hostivice

Nenačovice, Revitalizace toku Loděnice

Nenačovice, Revitalizace toku Loděnice

Velké Meziříčí, Protipovodňová opatření

Velké Meziříčí, Protipovodňová opatření

Chuchle, Protipovodňová opatření

Chuchle, Protipovodňová opatření

Děčín, Protiopovodňová opatření

Děčín, Protiopovodňová opatření

Bravantice, komplexní pozemková úprava

Bravantice, komplexní pozemková úprava

České Budějovice, ZTV u Špačků

České Budějovice, ZTV u Špačků

Chropyně, Skládky

Chropyně, Skládky

Třebůvka, Hrázování

Třebůvka, Hrázování

Příbram, Kovohutě

Příbram, Kovohutě

Kunčice, Kanalizace

Kunčice, Kanalizace

Povodí Vltavy, Regulace vodních toků

Povodí Vltavy, Regulace vodních toků

Blatensko, Zásobení Blatenska pitnou vodou

Blatensko, Zásobení Blatenska pitnou vodou

Mistřín, Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace

Mistřín, Výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace

Praha, Protipovodňová opatření Staroměstská

Praha, Protipovodňová opatření Staroměstská

Svitavy, Protipovodňová opatření

Svitavy, Protipovodňová opatření

Plzeň, Čistá voda

Plzeň, Čistá voda

Bludov, Čistírna odpadních vod a kanalizace

Bludov, Čistírna odpadních vod a kanalizace

Náměšť na Hané, Výstavba kanalizace

Náměšť na Hané, Výstavba kanalizace

České Budějovice, Přístaviště Lannova loděnice

České Budějovice, Přístaviště Lannova loděnice

Vlašim, Zkapacitnění toku Blanice

Vlašim, Zkapacitnění toku Blanice

Těrlicko, Vodní dílo

Těrlicko, Vodní dílo

Moravská Třebová, Kanalizace a Čistírna odpadních vod

Moravská Třebová, Kanalizace a Čistírna odpadních vod